Når bare Leca er lett nok

 I prosjektet Etne Omsorgssenter var det bare Leca som var lett nok

Etne Omsorgssenter er utvidet med et omfattende nybygg på flere etasjer, på en grunn hvor det ligger kvikkleire. Hvis oppfyllingen rundt bygget blir for tung, vil vekten destabilisere grunnen. I verste fall kan bygget flyte opp.

Her er bare Leca lett nok. 

Etne sentrum ligger på en moreneslette i enden av en fjord, like ved omsorgssenteret renner elva. Ved havna, noen minutter unna, ligger et skip lastet med Leca lettklinker. 6 500 kubikkmeter, for å være nøyaktig. Entreprenørselskapet Tveit Maskin AS har ansvaret for grunnarbeidet på prosjektet, fra utgravingen av tomten til ferdig utført anleggsgartnerarbeid. Nå har de fem lastebiler i sving, i tillegg til tre gravemaskiner og en dumper.

Effektivt arbeid

Lastebilene frakter Leca’en fra havna i skytteltrafikk, men kontrollert og forsiktig så det ikke skal søles i svingene. Med dumperen bygger de opp et lite mellomlager ved havna. Arbeidet startet kl. 06.00 den dagen.
– Vi kjører til 21.00 i kveld, da trør kjøre- og hvilebestemmelsene til. Men vi blir ferdige i morgen, forsikrer Dagfinn E. Knutsen, han er entreprenørens formann på prosjektet. 
Lastebilene dumper lassene i byggegropen, med gravemaskin flyttes lettklinkeren inn til bygget og fordeles ut over. De legger ut en meter om gangen. Så komprimeres laget ved hjelp av en 15-tonners gravemaskin. Inn mot bygget gjøres komprimeringsjobben ved hjelp av en hoppetusse.

Kritisk grunn

Arbeidet går unna. Selv om jobben er omfattende, er prosjektet preget av ro og en god tone. 
– Det virker som om dere har full kontroll? 
– Ja, dette går bra. Det er veldig greit å arbeide med Leca lettklinker og komprimeringen går som den skal. Gravemaskinen belter over flaten tre ganger, etterpå er det overraskende fast, beskriver formannen.

I snitt blir det lagt ut 3,5 meter Leca lettklinker. Å benytte tilsvarende mengde pukk ville vært umulig. På denne grunnen er vektfaktoren så kritisk at bygget faktisk ble tilført en kjelleretasje, for å redusere pukkmengden under dette. 

Optimistisk tone

Tveit Maskin AS har arbeidet med Leca lettklinker før, men aldri i slike mengder. Når båtlasset er tømt, og området ferdig komprimert, får de nye 500 kubikk. Med 7 000 kubikkmeter Leca lettklinker blir gropen rundt bygget fylt og området avrettet. 
– Det går bra dette her, hilser formann Knutsen med et smil. 

Prosjektinformasjon


Utbygging av: Etne Omsorgssenter, fylling av byggegrop. 

Totalentreprenør: AF Gruppen. Utførende Tveit Maskin AS. 

7 000 kubikkmeter Leca lettklinker

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal 

Please register your details first

Areas of interest