Løser dårlige grunnforhold og beskytter kloakken

1 - Totalt er det brukt 10.000 m3 Leca Lettklinker i grunnarbeidene

På Alnabru i Oslo anlegges det et stort bilhus. Dårlige grunnforhold og en kloakkledning fra titusener av beboere i Groruddalen gjorde det nødvendig å stabilisere og tilbakefylle med Leca Lettklinker.

Totalt er det brukt 10.000 kubikkmeter Leca Lettklinker i grunnarbeidene ved det nye bilhuset i Breivollveien i Oslo.

Det 8.000 kvm store anlegget ligger strategisk plassert nær innfartsveier og store kjøpesentra på Alnabru, like nord for Oslo sentrum. Nettopp her transporteres i bakken også kloakken fra titusener av beboere lenger opp i Groruddalen. Sammen med generelt dårlige grunnforhold var dette årsaken til at løsningen ble å bruke store mengder Leca Lettklinker. 

Fordeling 50/50

Etter en geoteknisk vurdering er bygningen lagt på Leca Lettklinker i tykkelse som varierer fra null til tre meter. I tillegg er det slik at et 1400 mm kloakkrør går på skrå forbi bygget. For å stabilisere grunnen er det på arealene over og rundt røret lagt lett fylling i form av Leca Lettklinker.  Tilbakefyllingen rundt bygningen er også utført med Leca.
 

  • Denne haugen vi står foran, skal fylles inntil en ny mur som nå er støpt ferdig. Til det arbeidet bruker vi en beltedrevet gravemaskin. Totalt har vi brukt om lag 10.000 m3 Leca Lettklinker, som 50/50 er fordelt på tippet og blåst masse. Ofte passer det å blåse Lecaen rett på plass, andre ganger er det kjappere å få den tippet og sørge for utleggingen selv. Avretting med gravemaskin går fint, forklarer Roy Løkken. Bilhuset over fire etasjer pluss kjeller med tilhørende utomhusanlegg skal stå ferdig til sommeren.

Prosjektinformasjon


Forretningsbygg på Alnabru

Arkitekt: O.M. Sandvik & Co AS Arkitekter MNAL

Entreprenør: Ole K. Karlsen Entreprenør AS

Grunnarbeider: Anlegg Øst AS

Leca-produkter: Leca Lettklinker 0-32 mm

Please register your details first

Areas of interest