Løs Leca sparer vekt på riksvei 4 på Gran

For å redusere vekten på rundkjøringene over Riksvei 4, fylles plantefeltene med Leca

Mer enn 21 000 kubikkmeter Leca lettklinker er brukt under byggingen av ny riksvei 4 på Gran på Hadeland. 
Den nye motorveien er 9,3 kilometer lang og inkluderer en 1.7 kilometer lang tunnel som går forbi tettstedet Gran. Anleggsområdet er travelt nå som åpningsdagen nærmer seg.
Å bruke Leca lettklinker i veibygging er en velkjent og velprøvd metode. Lettklinkeren legges for å sikre mot frost og forhindre at det blir setninger i veibanen.

  • I tunnelen er det brukt mer enn 20 000 kubikkmeter løs Leca. Over Lecaen er det et lag maskinkult og subbus. På toppen er det selvfølgelig asfalt, forteller leder for grunnarbeider ved anlegget, Ole Helge Steinsrud i NCC.

Ofte brukes også Leca lettklinker for å unngå setninger i områder hvor det er ustabile grunnmasser, for eksempel ved bygging i områder med leire.
Den lette vekten til løs Leca er en fordel i mange situasjoner. På to rundkjøringer som er bygget på toppen av to kulverter skal det være to store plantefelt. For å holde vekten nede blir bedene fylt med lettklinker før det legges et topplag med jord. 
Enkelt å legge
Å plassere mange hundre kubikkmeter lettklinker langs en trafikkert vei og midt i et anleggsområde er en utfordring. Løsningen ble å blåse Lecaen på plass med slange. 

  • Det er veldig enkelt å legge ut Lecaen når vi kan blåse den på denne måten. Å bruke maskiner ville ikke fungert i denne sammenhengen på grunn av skottene mellom plantefeltene, sier formann Bjørn Løvseth i NCC. 

Prosjektinformasjon


Anlegg: Riksvei 4

Sted: Gran, Hadeland

Byggherre: Statens Vegvesen

Entreprenør: NCC

Lecaprodukter: Leca lettklinker

Please register your details first

Areas of interest