Lett og sikker fyllmasse i Tungtvannskjelleren på Rjukan

Lett og sikker fyllmasse i Tungtvannskjelleren på Rjukan

Den første industriarkeologiske utgravningen 

Tungtvannskjelleren på Rjukan i Telemark er først og fremst en velkjent sabotasjeaksjon utført under andre verdenskrig. Elleve norske soldater tok seg frem til daværende Vemork Hydrogenfabrikk og sprengte cellene som produserte tungtvann. Tungtvann, også kalt D2O, var på denne tiden en viktig faktor i forskning på atomvåpen, noe både Storbritannia og Tyskland hadde stor interesse for – det kunne nemlig utnyttes i krigføring. Norsk Hydro var da de eneste i Europa som hadde en regulær produksjon av dette stoffet som var et biprodukt av hydrogenproduksjonen på Vemork hydrogenfabrikk. I 1911, da Vemork Kraftstasjon sto ferdig, var den verdens største og en representant for store kraftverk av 1900-tallet. Fire år senere, kom Såheim Kraftstasjon rett ved siden av, og så kom Hydrogenfabrikken.


Lett og sikker fyllmasse i Tungtvannskjelleren på Rjukan

 

Hydrogenfabrikken ble bygd i 1928-1929, og var tegnet av Thorvald Astrup. Vannstoffen, som bygget også ble kalt, var også verdens største på sin tid, og holdt hovedsakelig gjødselproduksjon nede på Rjukan – hydrogenproduksjonen var kun en delproduksjon. I 1977 ble den 99 meter lange og 40 meter høye fabrikken lagt ned, sprengt og revet, og i 2017 startet arbeidet med å utgrave den gamle fabrikken på ny. Skårberg Maskin AS sto for utgravningene av ruinene – den første industriarkeologiske utgravningen som er blitt utført i Norge – og i juni 2020 overtok A til Å Entreprenør AS de videre byggearbeidene. Prosjektleder i A til Å Entreprenør, Bård Lien, forteller litt om da kjelleren ble funnet. 

– Det ble besluttet at Skårberg Maskin AS skulle prøvegrave denne gamle hydrogenfabrikken. Det de var på jakt etter da var den delen der tungtvannskolonnene sto. Målet var å kanskje finne gulv, eller kanskje deler av en vegg, men etterhvert som arbeidet begynte og de fikk avdekt selve kjellerrommet, fant de ut at hele rommet var forholdsvis intakt. Arbeidene ble utført i samarbeid med arkeologer i Telemark Fylkeskommune.

Et nennsomt prosjekt

Arkitektene i Point AS har i tett samarbeid med Telemark Fylkeskommune designet prosjektet som består av et bygg med en egen identitet, men med form- og materialvalg som minner om den opprinnelige industriarkitekturen. Målet med bygningen er både å sikre historisk vern og formidling av andre verdenskrig og norsk industriarkitektur, i tillegg til å fysisk sikre over og rundt tungtvannkjelleren. Bygget, som også vil fungere som museum, er fredet av Riksantikvaren, og krever derfor tett samarbeid mellom entreprenører, verneombud og arkeologer fra fylkeskommunen.

– De skulle bygge et vernebygg rundt ruinene, men når de da fant mer av kjelleren enn det de hadde håp om, ble omfanget av vernebygget litt større enn det det var innledningsvis. Hele området rundt Vemork, både gamle Vemork kraftstasjon og terrenget rundt, er fredet, og alle inngrep som blir gjort – hvert minste inngrep – blir gjort veldig nennsomt og trenger egne godkjenninger.

Lett og sikker fyllmasse i Tungtvannskjelleren på Rjukan

 

Leca® Lettklinker – lett og sikker fyllmasse

Etter nedsprengningen i 1977 ble området tilsmusset med masser, og når Skårberg Maskin AS startet fremgravingene, måtte de arbeide seg gjennom etasjene som lå som lag i ruinen. Så startet grunnarbeidet for det videre byggearbeidet, og det er her Leca® Lettklinker kommer inn. 

– Det som har blitt gravd fram skal bevares, og det som er blitt brukt i grunnarbeidet er en lett fylling i sonene mellom den fredede ruinen, og det som er rivningsmasse etter fabrikken. Mesteparten av betongen som ble sprengt ned har blitt liggende der det lå, bare planert og pusset til over, og veldig lite av massen ser ut til å ha blitt fjernet. Det er blitt brukt lette masser for å ikke få en veldig tungt fylling. 

Hele 800m3 Leca® Lettklinker har blitt transportert av Unneberg Transport, og brukt i området mellom rivemassene etter den nedsprengte fabrikken, og det nye vernebygget. Deler av den nye bygningsmassen blir liggende under terreng, og overgangen til delene av ruinen som ikke er blitt utgravd, må ikke få setninger som kan skade bygget og ruinen. Med andre ord må fyllmassene være lette – noe Leca® Lettklinker er. I likhet med andre konstruksjonsprosjekt, kunne Leca® Lettklinker også i Tungtvannsprosjektet bli blåst på plass. Med leirkornets porøse struktur og én femtedels vekt av grus og småplukk, er Leca® Lettklinker optimale for grunnarbeid som tilbakefylling, oppfylling og VA-arbeider.

Lett og sikker fyllmasse i Tungtvannskjelleren på Rjukan

Arbeidene stanset for sesongen

Tidligere gikk det jernbane fra fabrikkområdet nede på Rjukan og opp til Vemork, men i dag er denne omgjort til en anleggsvei. All tilkomst blir dog stengt på vinterstid fordi det er et rasutsatt område, og dermed er grunnarbeidene rundt Tungtvannkjelleren stanset for sesongen. Våren 2022 vil de avsluttende arbeidene med arrondering og utomhus starte, og den nye Tungtvannkjelleren på Vemork vil omsider være ferdig.

Lett og sikker fyllmasse i Tungtvannskjelleren på Rjukan

 

 

 

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Tungstvannskjelleren på Rjukan
Sted: Rjukan
Entreprenør: A til Å Entreprenør AS & Skårberg Maskin AS
Produkt: Leca® Lettklinker 8-20 mm

Please register your details first

Areas of interest