Leca reduserer stanken av gris

Leca-kuler helles ut i gjødsellagunen for å fjerne stank

Det er nesten ikke grenser for hva Leca kan brukes til. I Polen er jordbrukerne kreative og bruker Leca-kuler til å fjerne stanken av grisegjødsel.  

Leca-kuler helles ut i gjødsellagunen for å fjerne stank

Stanken fra en grisefarmn kan være ganske betydelig, og det må gjøres gode tiltak for at området skal være levelig for gårdeier og nabolag. For å redusere emisjoner av gjødselgasser på en grisefarm, er store gjødsellaguner dekket med Leca Lettklinker.
Disse lagunene med slam ligger på en gård i Krąplewice i den nordlige delen av Polen. Gården tilhører AGRI Plus – et av de største griseoppdrettsselskapene i Polen.
Gården i Krąplewice huser intet mindre enn 10 store slamlaguner i størrelser mellom 40 × 30 meter og 100 × 30 meter, pluss en reserve-lagune på 70 × 70 meter. Til sammen har lagunene en overflate på 2,41 hektar og et volum på hele 23.000 m³.
Flytende lag av Leca-kuler dekker lagunene for å redusere utslipp av gasser, først og fremst ammoniakk fra flytende gjødsel. Leca-dekkene kan brukes i alle utendørs bassenger der det oppbevares flytende gjødsel.

Samme metode er forøvrig også kjent fra norsk landbruk. 

15 cm tykt dekke

Leca Lettklinker deponeres oppå den flytende gjødselen. For å sikre effektiv beskyttelse mot gassutslipp må det brukes et lag på 15 ± 5 cm med Leca-kuler. Den flytende gjødselen bør tømmes inn i bassenget under Leca-laget. I henhold til den gjeldende tekniske godkjenningen fra Institute of Technology and Life Sciences, er Leca Lettklinker 10–20 mm godkjent som et slikt flytende dekke i anlegg for husdyrsopprett.

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Grisefarm, Krąplewice, Polen

Leca-produkter: 180 m3 Leca Lettklinker

For å redusere emisjoner av det som i hovedsak er ammoniakkgass fra husdyrgjødsel, ble det fylt et tykt lag med Leca Lettklinker i lagunen. 
Leca’en flyter på toppen av slammet og bidrar til redusert utslipp.

Please register your details first

Areas of interest