Leca mot telehiv

1 - Håkon Sande, anleggsleder Carl C. Fon AS

Den som ikke har sett en vei uten skikkelig frostsikring, burde tatt seg en tur hit til Unelsrudlina på FV 34 sør for Drammen. Hele veien så ut som en middels berg-og-dal-bane, fullstendig ødelagt av mange års telehiv.

Norsk temperatur og klima er en utfordring for alle som bygger, ikke minst for dem som bygger vei. Og hvor galt det kan bli, så man tydelig på den såkalte Unelsrudlina på Fylkesvei 34 sør for Drammen.

Mange år med telehiv hadde fullstendig ødelagt veien. Ved den fullstendige rehabiliteringen av veien var derfor teleproblematikk noe som ble tatt på fullt alvor. Hele strekningen ble frostsikret med et 30 cm tykt lag av Leca Lettklinker. Utbedringen er gjennomført av firma Carl C. Fon AS.

- Til sammen er det blitt 5.600 m3 med de små kulene av brent leire, fordelt på ca. 70 lass med bil og henger. Og når vi er ferdige med jobben, kommer veien til å ligge der, flat og fin som et stuegulv, i årevis.

- Håkon Sande, anleggsleder Carl C. Fon AS

Prosjektinformasjon


Leca-produkter: Leca Lettklinker 0-32 mm, Fordeler med løs Leca til veibygging, Meget velegnet for frostsikring, Varmeisolerende og drenerende, Keramisk materiale som tåler fukt, frost og kjemikalier, Veier bare 25 % av vanlige jordmasser og gir sterkt redusert jordtrykk, God totaløkonomi pga. enkel og rask utlegging

Skånsom mot natur og omgivelser som pga. mindre trafikk og mindre massehåndtering enn tradisjonelle fyllmasser

Rent naturprodukt, inneholder ikke skadelige stoffer eller gasser

Ubrennbart

Film fra prosjektet:

https://youtu.be/R3zMPjZ7xPo

 

Lecakuler pa veg ORIGINAL

 
 

Please register your details first

Areas of interest