Leca lydisolerte takene på musikkskolen

1 - Denne historiske bygården huser en musikkskole der Leca lydisolerte takene

Øvingsrom i en musikkskole må ha høy akustisk komfort for å unngå at elevene forstyrrer hverandre når de øver. Takket være Leca lettklinker fikk denne musikkskolen glimrende lydforhold, til tross for at den ligger i en gammel og historisk bygning.


Leca lettklinker ga meget god lydisolasjon mellom bjelkene i taket.

Byen Wrocław, som ligger i den sørvestlige delen av Polen, var europeisk kulturhovedstad i 2016. For å oppnå en så prestisjefylt status må en by kunne vise til mange kulturfremmende institusjoner. Wrocław har en rekke akademier og høyere skoler som hjelper unge mennesker med å utvikle sine kunstneriske talenter. En av disse skolene er den videregående musikkskolen med en skolebygning oppført på 1800-tallet. Bygningens struktur var tradisjonell med mursteinsvegger og innvendige tak av tre, bortsett fra den nederste etasjen som hadde murtak. Etter at bygningen hadde vært i bruk i nesten to hundre år, var de fleste innvendige takene i dårlig forfatning – noe som medførte betydelige helse- og sikkerhetsproblemer.

Takrenovering

Etter en grundig gjennomgang av bygningens tekniske tilstand ble det bestemt å bytte ut alle innvendige tak med nye. Der de gamle takene ble demontert, ble det lagt nye I-bjelker av stål, og 90-120 cm lange armerte betongplater ble plassert mellom bjelkene. I Polen er denne konstruksjonen kjent som WPS-tak. Løsningen fungerer svært tilfredsstillende og gjør at rommene kan brukes også med høyere nyttelast.

Akustisk komfort

En musikkskole er en spesiell type bygning. Skolen har mange øvingsrom der elevene øver på instrumentene sine og utvikler sangstemmen individuelt eller i små grupper. Alt foregår vanligvis samtidig. Derfor må alle rom være effektivt lydisolert, slik at læringen ikke blir påvirket av lydene fra tilliggende rom. Gamle, tunge murvegger oppfyller denne forutsetningen. Vinduer og dører med gode tetninger reduserer også lydtransmisjonen.

Løsningen som lydisolerte takene

Da gjenstår bare effektiv lydisolering av de innvendige takene. I dette tilfellet ble Leca lettklinker 10–20 mm lagt på de armerte betongplatene i WPS-taket. Lettklinkeren har lav vekt og overbelaster ikke taket. I tillegg skaper Lecaens porøse innvendige struktur gjentatte refleksjoner av lydbølger, noe som fungerer lyddempende. Et lag mineralull ble lagt på Lecaen som isolasjon mot trinnlyd, og deretter ble det lagt et vanlig betonggulv på toppen.

På undersiden av taket ble det montert en spesiell Ecophon systemhimling som begrenser etterklang, det vil si lydbølger som kastes tilbake fra overflater i rommet. I tillegg ble det lagt et lag glassull bak systemhimlingen. Hele taket ble testet akustisk. Til tross for at det ved testing ennå ikke var lagt belegg på gulvet, ble det oppnådd en akustisk isolasjon mot luftlyd på R'w = 58 dB og isolasjon mot trinnlyd på L'nw = 41 dB. Disse resultatene vitner om riktig akustisk komfort i øvingsrommene, og når gulvbelegget er lagt og innredningen fullført, vil denne komforten bli enda bedre.

Så hvis det dukker opp noen nye musikalske talenter i Polen om noen år, kan det være at Leca har en bitteliten del av æren...

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Musikkskole

Sted: Wrocław, Polen

Byggherre: Wrocław byråd

Entreprenør: Haras Budownictwo Sp. 

Leca produkt: Leca lettklinker 10–20 mm

Please register your details first

Areas of interest