Leca® løser miljøproblem

Leca stanser trafikkstøyen i Sandefjord

I Oslo står det tusenvis av gamle, tomme oljetanker. Tankene står i fare for å lekke skadelige kjemikalier til grunn og vann i nærområdet, men det er ikke alle det er mulig å fjerne. Disse kan være potensielle miljøbomber. Aktiv Tankrens løser dette ved fylle dem med Leca® Lettklinker.

 

- I utgangspunktet skal alle tankene som ligger i bakken rundt omkring, graves opp. Men det er ikke alltid det er praktisk mulig. Da er vask av tanken og fylling med Leca® Lettklinker det beste alternativet, sier Raymond Norbom i Aktiv Tankrens. 

Miljøvennlig løsning

Tanken han skal fylle denne gangen ligger tett inntil en bygård og en trafikkert vei. Det er ikke mulig å grave opp tanken uten store kostnader og ulempe for beboere og trafikanter. 

- Leca® Lettklinker er lett å behandle og vekten gjør at vi ikke risikerer skader på tanken. Alternativer som skum inneholder ofte skadelige kjemikalier.  Stein, som er det eneste reelle alternativet, blir i mange tilfeller for tungt, forteller han. 

I Oslo er det Vann og Avløpsetaten som forvalter alle tomme oljetanker i kommunen. De opprettholder meget strenge krav for å kvalifisere tanken for fylling. Foruten at det må være en klar økonomisk fordel å fylle framfor å fjerne tanken, må man kontrollere at tanken ikke har noen hull eller skader. Den gamle oljetanken blir deretter renset og kontrollert av Aktiv Tankrens før den kan fylles igjen. 

- På mindre tanker fyller vi gjerne for hånd. Men på større tanker, som denne ståltanken på 12 kubikkmeter, bruker vi blåsebil fra Leca®. Det er mye raskere og mer effektivt, forklarer Norbom. 

Ikke uvanlig jobb

Fyllingen tar ikke mer enn 20 minutter og utføres av to personer. En helt annen prosess enn om den skulle graves opp. 

- Det er en ganske vanlig jobb for oss. I perioder har vi flere tanker om dagen vi fyller med Leca® Lettklinker, forteller han.

Ofte er tankene bortgjemt mellom bygg, eller langt unna veinett eller på private eiendommer hvor graving kan gjøre stor skade. 

- Det eneste vi må passe på, er at vi får en jevn fordeling av lettklinkene slik at vi fyller tanken jevnt og helt opp, forteller Norbom. 

Prosjektinformasjon


Fylling av oljetanker

Byggherre: Aktiv Tankrens AS

Produkter: Leca Iso 10-20

Tekst og foto: Kim Fjeldberg

Please register your details first

Areas of interest