Leca lettklinker skal forhindre setningsskader på stort boligprosjekt

Perspektiv Steinanvegen er 196 leiligheter og 6 boligblokker Ill Voll Arkitekter

TRONDHEIM: Når 200 boliger skal bygges i en gammel rasgrop med sensitiv leire, setter det krav til hvilke fyllmasser som kan benyttes

Har DU et tilsvarende prosjekt som du trenger assistanse eller rådgivning til, så kontakt en av våre eksperter.

 

  • En av fordelene med Leca-kuler er at de tilpasser seg selv rundt rørinstallasjoner og lignende, forteller Arnstein Aalberg i Søbstad AS.

Det er Heimdal Bolig AS som nå bygger det som vil bli et helt nytt nabolag mellom Steinan og Moholt i Trondheim. 

Prosjektet kalles Perspektiv Steinanvegen og vil bestå av 196 boenheter fordelt på 6 boligblokker på 3-5 etasjer. Størrelsen på leilighetene vil variere fra 29 til 158 m2. 
Utbyggingen skjer i den gamle rasgropa "Gryta" i Heggdalen. Det bratte terrenget gjorde området tidlig til et yndet sted for store og små hoppentusiaster på Strinda. Det første rennet ble arrangert så tidlig som i 1894. På slutten av 50-tallet var det imidlertid slutt . Da hadde biltrafikken i området blitt for stor.

Søbstad AS er én av flere underentreprenører på "Perspektiv Steinanvegen" og har ansvar for grunn, utomhus og infrastruktur. Søbstad ble stiftet i 1965 og har i dag 180 ansatte. Selskapet er for tiden involvert i flere store prosjekt, som utgravingen på torget i Trondheim og bygging av en ny fylksevei i Klæbu.

Omfattende grunnundersøkelser

Arnstein Aalberg er prosjektleder i Søbstad. Han forteller at det ble gjort omfattende grunnundersøkelser på tomta før byggingen kunne starte.

  • Tomta har utfordrende grunnforhold, spesielt i bunnen av gropa hvor det er et lag med sensitiv leire . Den geotekniske prosjekteringen fra Rambøll viste at det var behov for lette fyllmasser for å begrense setninger på bygg og andre installasjoner i grunnen.

Aalberg forklarer valget av Leca Lettklinker slik:

  • I tillegg til å være en lett fyllmasse så er Leca-kuler også et produkt som i stor grad fordeler seg selv rundt rør og andre installasjoner i grunnen. En annen fordel med Leca er at vi ikke behøver å tenke på isolasjon rund rør og mot konstruksjoner. Vi regner med å bruke rundt 2500 m3 med Leca-kuler til jobben.

De 196 boenhetene i "Perspektiv Stienanvegen" vil være med kjellere som inneholder både boder og parkering. Salgbart BRA for bolig for hele prosjektet vil være ca 12 500 kvm

Prosjektinformasjon


Prosjekt: 196 leiligheter fordelt på 6 boligblokker

Byggherre: Heimdal Bolig AS

Totalentreprenør: Backe Trondheim

Arkitekt: Voll Arkitekter AS

Produkt: Leca Lettklinker 0-32 mm

Volum: 2500 m3

Tekst og foto: Jan Vestre

Please register your details first

Areas of interest