Leca letter på trykket

Når bakken er bratt og Leca-kulene skal ned i en byggegrop og rundt hjørner, er det ideelt å kunne blåse

Bilene skal bort fra Kvernstua i Nittedal. Det naturnære bygdesamfunnet får parkeringshus under bakken, og da må det Leca Lettklinker til for å lette trykket. 


Kulene drenerer og isolerer i tillegg til å sørge for mindre belastning på veggene.

- Det er kinderegget. Det er både drenerende og isolerende, i tillegg til at det selvfølgelig blir mindre belastning på veggene, sier Svein Olav Barikmo. Salgsingeniøren hos Leca forteller om Leca-kulene som leveres til Kvernstua i Nittedal. Der bygger AF Gruppen i første omgang 186 leiligheter.

På lag med naturen

En kilometer eller to oppover fra de nye boligene, så er du i Lillomarka og Nordmarka. En snau kilometer nedover ligger kjøpesenter, rådhus og riksvei 4. Rundt prosjektet på tre sider renner Ørfiskebekken, som tidligere sørget for vann til kruttverket i Nittedal.
Resultatet blir et boligområde som markedsføres med at det spiller på lag med naturen. Når det tidligere friluftsområdet blir boliger, må naturstiene ivaretas. Det lages skiløype og det blir ny gangvei. Boligene får store balkonger ut mot naturen og 2,40 meter høye vinduer for å utnytte lyset.

Parkering i fire etasjer

Og så skal bilene bort. De kjører ned under bakken i stedet for å kjøre inn på området, og parkeringsanlegget får heiser rett opp i leilighetene på alle de sju blokkene som er på vei.

- Det blir parkeringskjeller i fire etasjer, forklarer prosjektleder Jon Olav Mo i AF Gruppen. – Parkeringshuset ligger under alle leilighetene, men på forskjellige nivåer, siden terrenget heller.

Mo beskriver hvordan hele området er én enhet, med felles tilkomst, vann, kloakk, pumpestasjon, fordrøyningsmagasin og overvannshåndtering. Byggetrinn én er fire blokker, byggetrinn to er tre nye, og så er det også planlagt fire rekkehus.

- Så skal vi bygge utendørs lekeområder, tursti med grusdekke langs elva og gang- og sykkelvei med bro over bekken. Det kommer til å bo nesten 250 familier her – det blir et helt, lite samfunn her på landsbygda, sier han.

Blåses på plass

Leca-kulene blåses inn rundt veggene til parkeringskjelleren.

- Den ligger selvsagt under bakkenivå. Vi trenger Lecaen for å lette trykket mot veggen; for å lette jordtrykket ovenfra og ned mot bygningsmassen. Lecaen er lett å bruke og drenerende, slik at vi får både drenslaget og fyllmassen i det samme laget. Så er det klart at når vi driver nedi en byggegrop og skal rundt hjørner, er det veldig greit å få den blåst, fastslår Jon Olav Mo.

Han planla opprinnelig å bruke rundt 1000 kubikkmeter Leca, men regner med at det må til 1500 kubikkmeter til slutt.

Prosjektinformasjon


Kvernstua i Nittedal – sju blokker med 186 leiligheter, og i neste omgang fire planlagte rekkehus
Byggherre: Øie Eiendomsutvikling
Hovedentreprenør: AF Gruppen
Grunn- og utomhusarbeider: JR Anlegg
Produkt: Leca Iso 10-20

Please register your details first

Areas of interest