Leca-kuler ga enklere byggeplasslogistikk på Lund Østre

1 - Leca Lettklinker blåses lett på plass, selv på vanskelige plasser

TRONDHEIM: Boligfeltet Lund Østre utenfor Heimdal fortsetter å vokse. Et stort boligkompleks med 82 leiligheter er nå under oppføring langs Ringvålvegen. Leca Lettklinker benyttes som tilbakefylling etter sprenging.

FYLLMASSE: Når det i bakkant skal fylles opp til byggets tredje etasje sette det krav til hvilken fyllmasse som kan benyttes. Leca Lettkling sørger for et minst mulig trykk mot byggets betngvegger.

På den tidligere landbrukseiendommen Lund Østre 1,5 km vest for Heimdal sentrum, har det på få år vokst fram et nytt og urbant boområde. 

Utbyggingen har skjedd etappevis og har vært ett av de største utbyggingsprosjektene i Trondheim sør på mange år. De to byggetrinnene vil, når alt er ferdig utbygd, til sammen telle nærmere 800 boenheter.

På grunn av store høydeforskjeller i planområdet av Trinn 2 som nå er under utbygging, er lettere bebyggelse på inntil 3 etasjer lagt på det flatere området i sør mens den tyngste bebyggelsen er blitt lagt i det brattere terrenget mot nord.

I fjor ble to store boligblokker ferdigstilt like nedenfor Ringvålvegen, i det som nå heter Jernkisvegen. Nå er byggingen av et nytt boligkompleks like ved godt i gang.

Fyllmasse

Høysethtoppen 4 tårn vil bli liggende helt inntil Ringvålvegen og vil bestå av 82 blokkleiligheter. Størrelsen vil variere mellom 29 kvm til 110 kvm.

På grunn av store høydeforskjeller på tomta vil de to nederst etasjene langs Ringvålvegen ligge under terreng. De fire øverste etasjene vil stikke opp som fire separate "tårn".

Det bratte terrenget kombinert med at det var kort vei ned til fast fjell, medførte en god del sprengningsarbeid før byggingen kunne starte. Da Ringvålvegen vil bli liggende på nivå med boligkompleksets tredje etasje, har det satt krav til hvilken fyllmasse som kan benyttes.

Leca gir lavt trykk mot veggen

Med fyllmasser som pukk og stein ville trykket mot betongveggene blitt alt for stort. I likhet med de to boligblokkene nedenfor, ble løsningen også her Leca Lettklinker. 

Da salgssjef Frank Nornberg i Leca var innom byggeplassen på Lund Østre hadde en lastebil tatt oppstilling på Ringvålvegen like ovenfor. Gjennom en slange som ble trukket ned skråningen ble Leca-kulene enkelt blåst på plass i tomrommet mellom fjell og betongvegger.

- Ved å benytte Leca Lettklinker får man ofte en betydelig enklere byggeplasslogistikk. I dette tilfellet blir ikke trafikken forbi byggeplassen påvirket i nevneverdig grad, forklarer Nornberg.

Prosjektinformasjon


Høysethtoppen 4 tårn

Boligkompleks med 82 leiligheter på Lund Østre

Byggherre: Villaservice AS

Entreprenør: Dovre Entreprenør AS

Produkt: Leca Iso 10-20 

Volum: 1.200 m3

Tekst og fotos: Jan Vestre

Please register your details first

Areas of interest