Kuben, stappfull av Leca

Leca-representant Roger Estensen (tv)r og produksjonsleder Rune Jørgensen

Ved Risløkka Kompetansesenter, som etter overleveringen skal kalles Kuben, er det krav om bruk av uorganiske materialer i alle våtsoner. Det betyr Leca. 

Risløkka Kompetansesenter er en ny videregående skole for yrkesutdanning i bygg-, bil-, elektro-, helse- og kunstfag. I tillegg til verksteder og undervisningsrom omfatter senteret arealer for kafé, bibliotek, auditorier og flerbrukshall, vrimlearealer og takterrasse. Bygget er på syv etasjer og har plass til ca 1400 elever pluss ansatte. Totalarealet er 42350 kvm BTA. Planlagt ferdigstillelse er juni 2013. Entreprenør er AF Gruppen, prosjektleder er Bjørn Hroar Framstad.   

  • I kjeller og første etasje har vi murt mye Leca. Årsakene til det er flere. Rundt tekniske rom i kjelleren er det krav til både lyd og isolasjon. Her er det brukt Leca Isoblokk 25 cm. Av isolasjonshensyn har vi i tillegg murt Leca Fasadeblokk utenpå betongvegg. I første etasje ligger våtsonene. Der er det krav om bruk av uorganiske materialer, som betyr Leca, forteller produksjonsleder for tømmer og mur, Rune Jørgensen i AF Gruppen. I våtsonene er det benyttet Leca Standard blokk 15 cm. Totalt har avdelingen hans murt ca 4000 kvm vegg.   
  • I volum er det blitt nærmere 1000 kubikkmeter Leca, 480 kubikk mørtel og nesten 20000 løpemeter armering. Under bygget ligger dessuten ca 500 kubikkmeter løs Leca. Jo da, mye Leca her, smiler Rune Jørgensen.   
  • I første etasje ligger våtsonene. Der er det krav om bruk av uorganiske materialer, som betyr Leca. Totalt har vi murt nærmere 1000 kubikkmeter. Rune Jørgensen, produksjonsleder for tømmer og mur i AF Gruppen  
     

Prosjektinformasjon


Arkitekt: Arc Uno AS og Arkitektpartner AS 

Tiltakshaver/ prosjektleder:  Undervisningsbygg Oslo KF 

Entreprenør:  AF Bygg Oslo 

Murarbeid: AF Bygg Oslo  

Leca-produkter: Leca Isoblokk 25 cmLeca Universalblokk , Leca FasadeblokkLeca Lettklinker 2-4 mm

Relaterte produkter: weber.base KC 35/ 65

Please register your details first

Areas of interest