Hurtig levering midt i trafikken

Leca-kulene måtte fylles i etappevis på grunn av trykket, forteller Martin Fredheim

Når trafikken går for fullt midt i Oslo sentrum, må varelevering foregå raskt for ikke å skape kaos. Heldigvis er levering av Leca med blåsebil hurtig og effektivt.

Kværnerbyen i Oslo er en ny bydel som vokser opp i et svært trafikkert område. Byggearbeider og varelevering i slike områder byr på utfordringer. 

- Når vi har stått oppi veien på den andre siden, på gang- og sykkelveien, må vi jobbe raskt, konstaterer Martin Fredheim. Formannen i Veidekke sørger for at Oslo K kommer opp som det skal, uten at det blir trafikkaos.

Ny bydel

Oslo K er kontorbygget som settes opp helt i hjørnet av Kværnerbyen, nærmest Oslo sentrum, vei og jernbane. Området til nedlagte Kværner Brug er blitt en ny bydel med over 1500 boliger, næring og service. De nye kontorlokalene blir tre sammenbygde bygninger rundt bytorget som kalles Smeltedigelen.

- Her har vi bygd to etasjer med kjeller under bakken. Da må vi ha Leca-fylling rundt det hele med lette masser, viser Fredheim. I kjelleren blir det 300 parkeringsplasser.

Totalt blir bygget 12 etasjer høyt. Det ligger i en bratt bakke, med Smeltedigelen foran og trafikkerte Konows gate på oversiden.

30 meter slange

- Det er blitt 10 meter Leca-fylling rundt bygget. Vi bruker 2500, kanskje 3000 kubikkmeter, forteller Martin Fredheim.

- Vi har isolert spunten med sprutisolasjon. Så fylte vi Leca på forsiden, og etter at vi begynte å komme opp, har vi stått oppi veien med 30 meter slange. Bilen har stilt seg opp og koblet seg på, sier Fredheim.

Raske sjåfører

- Når vi har stått der, har det vært veldig greit å ha raske sjåfører. Vi har med oss to karer som legger ut, og de er blitt drevne. Vi har fylt tre meter høyere enn utgangspunktet, forteller han.

Det at Lecaen er lett å få ut og kan blåses på plass, er en viktig grunn til at det ble valgt Leca akkurat her.

- Vi skal bruke lettmasser rundt det hele for å få samme trykket rundt alle veggene. Hvis vi fylte Leca på den ene siden, måtte vi ha det på den andre også, for å få likt trykk, konstaterer han.

100 000 kubikk fjernet

Før byggingen kom i gang, gikk det med et år til grunnarbeidene. Rundt 100 000 kubikkmeter kvikkleire er kjørt bort.

- Det gikk et drøyt år bare før garasjeveggen var oppe. Den er plasstøpt i 6,6 meters høyde. Så begynte vi med prefab utpå sommeren, forteller Martin Fredheim.

Når Kværnerbyen er ferdig, kommer det til å bo cirka 4000 mennesker der, i tillegg til at rundt 1000 kommer til å ha arbeidsplass på området.

Høye bakvegger krevde jordtrykksreduksjon

Jon Hauge i Leca sier at den vanskelige adkomsten til tomten gjorde blåsing av Leca til et naturlig valg. Det var dessuten et stort behov for å redusere jordtrykket mot de svært høye bakveggene. Også dette er en naturlig oppgave for Leca.

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Oslo K, kontorbygg i Kværnerbyen i Oslo.

Byggherre: OBOS.

Hovedentreprenør: Veidekke.

Produkter: Leca Iso 10–20

Please register your details first

Areas of interest