Frostsikrer banen

1 - Det har gått med mange tusen m3 Løs Leca på Kolsåsbanen. Bare på Gjettum stasjon gikk det med 7000 m3

Når Kolsåsbanen åpner i oktober er det løs Leca som sikrer at sporet ikke fryser. 

Det har gått med mange tusen kubikkmeter Løs Leca på Kolsåsbanen. Bare på Gjettum stasjon gikk det med 7000 kubikkmeter. FOTO: HAB CONSTRUCTION 

Etter mange år med oppgradering åpner Kolsåsbanen helt fram til endestasjonen på Kolsås i oktober. Banen ble første gang åpnet i 1930 men ble stengt i 2006 etter mange års forfall. Banen var helt nedslitt etter manglende vedlikehold og det var ikke lenger forsvarlig å trafikkere de gamle sporene. - Alt er gjort på nytt. Det er byttet ut alle masser og hele banelegemet er bygget fra grunnen, forteller Jan Harangen, daglig leder i HAB Construction AS. De har hatt flere av prosjektene på oppgraderingen og gjør seg nå ferdig med Gjettum stasjon i Bærum. I forbindelse med oppgraderingen av banen ble det vedtatt å bygge banen med metrostandard. 


Frostsikring

Store deler av den 15 kilometer lange banetraseen er under arbeidene bygget opp med løs Leca i grunnen. Bare på kontrakten på Gjettum stasjon er det brukt 7000 kubikkmeter Leca. 

  • Når man vet hvordan dette skal bygges opp er løs Leca en veldig god løsning. Den er enklere å legge ut og tåler mer enn alternative løsninger, forteller han. Den løse Lecaen brukes først og fremst for å frostsikre banen. Lecaen kles inn for stabilitet og dekkes med et ballastlag pukk på toppen. På ballastlaget legges sviller og skinner. 
  • Vi har god erfaring med bruk av lettklinker i lignende prosjekter tidligere. En av fordelene er at Lecaens egenskaper gjør at vi kan bruke et tynnere sjikt med tradisjonelle materialer, forteller Harangen.


Godt prosjekt

Åpningen av Kolsåsbanen er etterlengtet i nabolaget hvor arbeidene foregår. Harangen forteller at prosjektet har vært preget av en profesjonell byggherre 

  • For oss som utførende har det vært bra å jobbe på et prosjekt med veldig lite endringer. En av grunnene til det er nok at alt har vært 3D-modellert i prosjekteringen, forteller han. 

I tillegg til de frostsikrende egenskapene har løs lettklinker også en annen viktig egenskap. 

  • Leca har også veldig gode egenskaper i forhold til sykliske laster slik man får på en t-bane som dette. Over lang tid har Lecaen meget gode resultater i forhold til deformering og knusing, forteller KAM Tom Atle Pettersen i Weber. 

Prosjektinformasjon


Byggherre: Sporveien AS

Entreprenør: HAB Construction As

Leca-produkter: Leca Lettklinker 0-32 mm

 

Please register your details first

Areas of interest