Follobanen – et bunnsolid samferdselsprosjekt

Follobanen – et bunnsolid samferdselsprosjekt

Follobanen er hittil Norges største samferdselsprosjekt som utgjør hele 64 km, med alle talte tunnelløp og spor. Den nye Follobanen vil halvere reisetiden fra 22 til 11 minutter mellom Oslo S og Ski sentrum, og sørge for dobbelt kapasitet på togtrafikk sammenlignet med tidligere. Prosjektet er tredelt, hvor hovedprosjektet er utbyggelsen av et 22 km langt dobbeltspor for høyhastighetstog. Det ble tildelt det spanske entreprenørselskapet OHL Construction og deres underleverandør, entreprenørselskapet Park & Anlegg AS.  

Prosjektleder, Johann Bernhard Stenrød i Park & Anlegg AS, forteller innledningsvis om omfanget av prosjektet. Det var utrolig vanskelig – spesielt å finne den rette måten å bruke alle disse på. Vi ringte LECA veldig mange ganger, for vi hadde jo et ansvar for å gjøre det riktig med tanke på sikkerhet, og vi lærte mye av å snakke med dem underveis.

– Dette er et baneprosjekt, men det er jo vel så mye – og nå tar jeg kanskje litt hardt i – også nærmest en fornyelse av hele Ski sentrum. Har du vært på Ski noen gang, så vet du at dette er en by som ligger i tilknytning til stasjonen. Her har vi altså bygd 2,6 km med seks spor. Hele hurtigbanen går i tunnel fra Ski til sentralbanestasjonen i Oslo, i tillegg til den lokale linja. Det blir et kollektivknutepunkt, og et nokså friskt anlegg.

 

Follobanen – et bunnsolid samferdselsprosjekt

Godt alternativ for frostsikring og isolasjon

I prosjekteringsfasen av slike anlegg, må det tas hensyn til flere faktorer – blant annet grunn og bæreevne, sikring og isolasjon. Leca® Lettklinker ble valgt som beste alternativ for frostsikring og isolasjon under togsporene på stasjonsområdet i Ski, og det av flere grunner.

– Det går ut på hvordan man skal frostsikre. Leca® Lettklinker er brukt som erstatning for et annet frostsikringslag. Det ble sikkert vurdert EXP eller isopor, men til syvende og sist var det Leca® Lettklinker som ble valgt.

I tillegg til å være et primært byggemateriale, har Leca® Lettklinker noen geotekniske egenskaper som er svært gunstige for prosjekt som Follobanen. I tillegg til å være et solid fyllmateriale med nesten samme styrke og stivhet som grus, er Leca® Lettklinker et godt alternativ for isolasjon. Leca® Lettklinker er i prinsippet brent leire i små, porøse kuler, og i motsetning til isopor som har en lukket struktur, har Leca®  Lettklinker en semi-åpen porestruktur som kan ta til seg, lagre og avgi vann. Den har helt unike og drenerende egenskaper.

 

Tilstedeværelse av vann er den faktoren som har størst påvirkning på levetiden for konstruksjoner, installasjoner og sikringsmidler i blant annet tuneller. Vannlekkasjer kan ofte medføre store utfordringer på flere områder; 

  • grunnvannsenkning og setninger i området rundt tunellen 
  • korrosjon på skinnegangen, 
  • problemer med elektriske anlegg
  • dannelse av vaskesviller 
  • isdannelser i profilet 
  • frostsprengning som kan føre til nedfall av stein og blokker 

Leca® Lettklinker ble valgt på bakgrunn av leirkornets absorberingsevne, samt styrke og stabilitet, og derav isolasjonsevne. Sammenlignet med andre isolerende masser, viste det seg å være det beste alternativet for frostsikring, nettopp på grunn av sin unike porestruktur.

 

 

Follobanen – et bunnsolid samferdselsprosjekt

Stabilitet i kvikkleire

Som fyllmasse under konstruksjoner som veier, baner, hus og bygninger, er Leca® Lettklinker først og fremst svært lette, ca. én femtedel av småstein og plukk. Samtidig innehar de nesten samme styrke og stivhet som grus og stein. I tilfeller der grunnen er svak, som f.eks. ved forekomst av kvikkleire, kan en ta bort en del jordmasse og i stedet fylle på med Leca® Lettklinker. Det vil erstatte totalvekten, og fyllingen er lik som før jorden ble tatt ut. Leirras, for eksempel, kan forekomme når grunnkonstruksjonen bærer for mye vekt, og i tilfellet Follobanen, vil lettklinker i prinsippet være en viktig komponent i stabiliseringen av grunnen, sporene og togene som ferdes over. 

Det er nettopp dette som er tilfellet i området rundt Ski togstasjon, noe prosjektleder Stenrød fra Park & Anlegg kan utdype.

– Det er noen grunnforhold i området rundt Ski stasjon hvor vi har forekomster av kvikkleire, og i slike tilfeller får man en litt annen byggeprosess. Med Leca® Lettklinker slipper vi å fjerne store jordmasser for så å erstatte det med tunge steinmasser som krever veldig mye sikring og spunting av tilstøtende områder og bebyggelse. 

Leca® Lettklinker er derfor, i tillegg til sine gode absorbering- og isolasjonsevner, valgt på grunn av dens letthet og stabilitet – en viktig faktor i utbyggelsen av et knutepunkt lik Ski stasjon, og Follobanen.
 

Follobanen – et bunnsolid samferdselsprosjekt

Leca® Lettklinker som brannsikring

I tillegg til å være en generelt god og lett fyllmasse til ulike typer konstruksjoner, fungerer Leca lettklinker også godt som isolasjon – ja, til og med som brannsikring. I prinsippet er lettklinker porøse kuler av brent leire, noe som gjør at de motstår varme svært godt, samtidig som at de kan holde på luft og vann.

– Vi valgte Leca® Lettklinker av flere årsaker, men hovedfokuset lå på avretting av taket og brannsikring. Det var så mange elementer og ulike ting å forholde seg til, og vi var innom mange ulike alternativer. Med tanke på brann kan man ikke være sikker nok. Det var også litt derfor vi landet på Leca® Lettklinker – fordi alle duker som er på tak fra før av er oljeprodukter. Skal du ha fest eller røykepauser, kan det bli brannfarlig. Derfor valgte vi å ha Leca® Lettklinker over det hele, selv om det ikke var nødvendig. Det var det beste alternativet både med tanke på vekt, brann, drenering og avretting. 
 

 

Follobanen – et bunnsolid samferdselsprosjekt

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Follobanen, Ski stasjon
Sted: Follo, Ski
Entreprenør: OHL Construction og Park & Anlegg AS
Produkt: Leca® Lettklinker 8-20 mm

Please register your details first

Areas of interest