Fast dekke på løs Leca

Over 12 000 kubikkmeter Leca lettklinker er blåst på plass på den 1,8 km lange gang- og sykkelveien

Som en del av en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Ås og Drøbak er nesten to kilometer bygget på Leca Lettklinker.

Den lenge etterlengtede gang- og sykkelstien mellom Ås og Drøbak begynner å ta form. Den siste biten på nesten to kilometer gjennom Trolldalen er under bygging. Når den står ferdig vil syklister og gående kunne gå trygt fra Ås til Drøbak.

- Vi har måttet øke bredden og sprenge bort fjell for å gjøre plass til sykkelveien. Den går over forskjellige grunnforhold så vi har hatt varierende arbeid, forteller Petter Skår Johansen i Leif Grimsrud.

Frostsikring

I store deler av den 1,8 kilometer lange, nylagte gang- og sykkelstien er det brukt nesten 4000 kubikkmeter lettklinker som frostsikring.

- I tillegg er det brukt nærmere 8000 kubikkmeter lettklinker som fylling. Mye av dette er såkalt kompensert fylling hvor på grunn av dårlige grunnforhold har erstattet leire og andre masser med løs Leca, forteller han.

På grunn av forholdene på anlegget er 4000 kubikkmeter Leca blåst i fyllingene i stedet for å bli lagt ut med gravemaskin. Resten er lagt ut på vanlig måte. 

- Det er så trangt langs veien her at det beste er at vi bruker pumpe og blåser det på plass, sier Petter Skår Johansen. 

Mer enn 12 000 kubikkmeter Leca lettklinker er blåst på plass på den 1,8 kilometer lange gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 i Trolldalen. Her er det Christoffer Løwen som styrer slangen og Ole Berg som raker på plass.

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Gang- og sykkelvei. Fylkesvei 152

Byggherre: Statens Vegvesen

Entreprenør: Leif Grimsrud AS

Leca-produkter: Leca Lettklinker 0-32

Please register your details first

Areas of interest