Et lett og solid fundament for OBS Bygg Mjøndalen

1 - Tormod Hem er entreprenørens prosjektleder for det nye Obs Bygg-varehuset

- Det måtte til en kompensert fundamentering, sier prosjektleder Tormod Hem. Da Skanska begynte å regne på nytt byggevarehus for Coop Norge Eiendom, viste det seg at grunnen ikke tålte belastningen fra nybygget.

Vektreduksjon

- Det betyr at vi avlaster terrenget: Vi erstatter grunnen med lette masser for å få en vektreduksjon som tilsvarer vekten av det bygget vi setter oppå, forklarer Hem.

Skanska vurderte flere typer materialer. – Vi konkluderte med at volumene ble så store at vi måtte ha noe som kunne håndteres maskinelt og i bulk. Da kom Leca gunstigst ut prismessig.
Coop har store planer for byggevarekjeden sin: Noen steder skal det omprofileres; andre steder bygges det nytt. I Mjøndalen kommer Drammens-distriktets første.

7500 kvadratmeter

- Vi skal bygge cirka 7500 kvadratmeter. Godt og vel halvparten er drive-in-butikk med trelast og større ting. Resten er tradisjonell innebutikk, sier Tormod Hem. Skanska har totalentreprisen på et prosjekt som det koster om lag 100 millioner kroner å bygge ferdig.

Kongsberg Entreprenør er underentreprenør og tar seg av grunnarbeidene og utomhusarbeidene. 

- Vi skal ha inn rundt 11 0000 kubikkmeter løs Leca i to omganger, forteller Hem.

Støping av fundament

Først skal det støpes fundamenter oppå cirka 3000 kubikkmeter Leca som er fylt i sålegrøfter. Når fundamentene er støpt, skal bygget reises, og så støpes det gulv inni byggene etterpå, oppå løs Leca. – Vi må inn i bygget med kranbil for å montere det; derfor gjør vi det i den rekkefølgen. Kranbilen kan jo ikke stå rett på Leca-kulene, slår Tormod Hem fast.

Unngikk flom

Han forteller om et prosjekt som ikke er spesielt komplisert, men som alle andre er det noen lokale hensyn som må tas. Rivearbeider, gravesoner og et eksisterende bygg inne på eiendommen som er i full drift, gjør at det ikke blir igjen så mye riggplass. Samtidig var det full beredskap da Drammenselva begynte å stige i vårflommen:

- Vi har vært gjennom en vinter med veldig mye snø, og Mjøndalen er flomutsatt. Vi var veldig spente på om grunnvannet kom til å stige så mye at det kom opp i bunnen av sålegrøftene våre. Det skal ikke så mye vann til før Lecaen flyter opp, sier prosjektlederen. Det ble fuktig i bunnen, men byggeplassen slapp flom og beredskapsplanen ble bare en plan.

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Obs Bygg i Mjøndalen.

Byggherre: Coop Norge Eiendom gjennom et eget eiendomsselskap.

Totalentreprenør: Skanska.

Grunnarbeider og utomhusarbeider: Kongsberg Entreprenør.

Leca-produkter: Leca Lettklinker 0-32 mm

 

 

Leca til OBS Bygg Mjøndalen

Obs Bygg Mjøndalen ble bygget på en grunn som ikke tålte vekten av det store, tunge stålbygget. Det ble løst ved å erstatte grunnen med lette masser. Den tunge jorden ble byttet ut med lette Leca-kuler.
 
 

Please register your details first

Areas of interest