Drøbaksbadet bygges på Leca® Lettklinker

Drøbaksbadet bygges på Leca-kuler

Leca® Lettklinker var den beste muligheten vi hadde for å få fylt opp bak det nye badet i Drøbak, forteller anleggsleder Ole Jørgen Fjeld i HENT Entreprenør.

Hele prosjektet, som både skal gi Drøbak en oppgradert idrettshall og et nytt svømme- og badeanlegg, skal være ferdig til sommeren 2018. Badet åpner allerede i desember i år med gratis inngang i romjulen. Det nye badeanlegget er på 6000 kvadratmeter og får både stupetårn med 1, 3 og 5 meter, terapibasseng og bølgebasseng. Den gamle Frognhallen blir totalrenovert og får utvidet kontorarealene. 

  • Mellom skråningen og badet er det trangt og vanskelig å komme til. Vanlige masser ville vi ikke kunnet bruke. Å blåse Leca på plass var den eneste måte å fylle opp på, sier anleggsleder Ole Jørgen Fjeld i Hent Entreprenør.

Isolerer og drenerer

I alt skal opp mot 2000 kubikkmeter fylles med lettklinker bak det nye badet. Det er ennå ikke bestemt om det skal fylles med Leca helt opp, eller om det skal legges et bærelag på toppen av andre masser.

  • Vi har gode erfaringer med å bruke Leca i slike situasjoner. I tillegg til at det er enkelt å få på plass, er det bra på drenering og det isolerer mer enn vanlige fyllmasser, sier han.

Drøbaksbadet bygges som et passivhus, men isolasjonseffekten i lettklinkeren er ikke tatt med i beregningene.

  • Vi har ikke redusert isolasjonen i veggene, men regner med at det blir en fin gevinst senere når bygget tas i bruk, sier Fjeld.

Se hvor fint det skal bli på YouTube. 

Prosjektinformasjon


Drøbaksbadet / Frognhallen

Byggherre: Frogn kommune

Entreprenør: HENT Entreprenør

Arkitekt: White arkitekter

Leca-produkter: Leca lettklinker

Please register your details first

Areas of interest