Blåste Lecaen på plass og slapp å sperre veien

Her var logistikken vesentlig. Leca-kulene blåses raskt og effektivt på plass

Muligheten til å parkere bilen 60 meter unna og blåse Leca-kulene dit de skulle, gjorde at AF slapp å stenge en av hovedveiene inn til Oslo sentrum.

- Det var rett og slett på grunn av plassering og tilkomst. Leca gir deg noen fordeler med akkurat det at du kan blåse det inn, sier Ola Hammer, anleggsleder for Clemenskvartalet hos AF Gruppen.

Tung trafikk på tung gate

Han er anleggsleder for Clemenskvartalet hos AF Gruppen. Foreløpig er det kjelleren AF har oppdraget med å få ferdig – kontraktene for resten av kvartalet er ikke inngått ennå.

Leilighetsbygget i Bjørvika skal bli en grønn hage midt i et pulserende bymiljø. «Pulserende» – det vil blant annet si at 35 meter brede Kong Håkon 5.s gate går bare en meter eller to fra kanten av byggegropen.

- Gaten ligger oppbygd på et isolasjonslag og er ikke pælet til fjell. Det gjør at vi vil ha bevegelser. Den står med et veldig trykk mot gropen vår – 130 tonn på hver sjette meter, forklarer Hammer.

Ville ikke stenge

- Derfor har vi store stivere, 400-bjelker, som er vekslet ut i en sliss som holder de kreftene vi ikke greier å ta, viser han. Fra veggen på bygget og til spunten skal det støpes dekke, og tomrommet under må fylles.

- Å sperre veien koster mye penger, og det er håpløst å komme til på andre måter. Derfor valgte vi å blåse inn Leca, forteller Ola Hammer.

En annen grunn til valget er at arbeidsdekket blir liggende 2,80 meter under vann. – Det er en fordel at Leca isolerer, men her er det ikke isoleringseffekten vi er ute etter. Det er å få lett tilgjengelig masse. Vi har vannavstøtende isolasjon utvendig, og så ligger det Leca på utsiden for å fylle det tomrommet.

60 meter slange

Det gikk raskt, og det gikk ved hjelp av 60 meter slange. – Skulle vi fylt tilbake med en graver, ville det krevd lengre tid og større plass. Kjører du to biler med henger ved siden av hverandre, og begge blåser samtidig, går det fort, sier Hammer.

Trange byggeplasser perfekt for Leca

Salgs- og markedsdirektør Truls Børresen i Leca er fornøyd med å ha fått levere til Clemenskvartalet.

- Hele det området er spennende, og dette er et signalbygg, sier han. – Det er utfordringer med en trang byggeplass. De trenger å komme til, og det at vi kan blåse og at vi kan blåse ganske langt for å få levert inn på den plassen det skal være, det er avgjørende. Normalt kan vi jo blåse opptil 80–90 meter, sier Børresen.

Prosjektinformasjon


Byggherre: OSU (Oslo S Utvikling).
Hovedentreprenør: AF Gruppen.
Betong: Eiqon Bygg.
Produkt: Leca Iso 10-20.

Please register your details first

Areas of interest