Vår produksjonsprosess

Leca® lettklinker gjennomgår et antall prosesser fra det graves opp i et leirefelt til det ferdige produktet er pakket i poser, eller lastebiler og sendes ut fra fabrikken til kunden. De åtte stegene i produksjonen for våre lettklinker beskrives her:

 

Oppgraving: Leiren graves opp fra leirefeltet. Større steiner sorteres ut fra massen før den fraktes inn på et leirelager.
 
Blanding:
Leiren blandes med gjenvinnbare materialer: I hovedsak overskudds-
produkter eller bioavfall fra andre industrier.
 
Knusing:
De mindre steinene knuses og leiren presses gjennom små hull.
 
Elting:
Leiren eltes med vann for å gjøre behandlingen enklere.
 
Tørkning:
Leiren kjøres igjennom en todelt ovn. I den første delen av ovnen tørkes leiremassen med en varme opptil 400°C. Leiren sprekker opp i mindre biter, og kulens størrelse blir dannet.
 
Brenning:
I den neste delen av ovnen stekes leiremassen på en varme opptil 1150 ° C. Varmen starter en utvidelsesprosess, som skaper lette runde kuler. Avfall fra andre næringer brukes blant annet som drivstoff.
 
Siktning: Lettklinkene tas ut av ovnen, og plasseres i et silsystem som deler dem i 9 forskjellige fraksjoner basert på kornstørrelse.
 
Pakking:
Til slutt pakkes lettklinkene i poser eller fylles direkte fra siloene på lastebilene og kjøres til kunden

Please register your details first

Areas of interest