Resirkulering av biprodukter fra GLAVA til produksjon av Leca® Lettklinker

Resirkulering av biprodukter fra GLAVA til produksjon av Leca Lettklinker

Allerede i 2020 startet samarbeidet med GLAVA om å benytte våtavfall fra glassullproduksjonen deres i produksjon av Leca® Lettklinker. 
Et eksempel på sirkulær økonomi i praksis, hvor biprodukter som tidligere ble kastet nå benyttes i produksjonen av nye produkter. Samarbeidet er enda et viktig skritt mot en grønnere byggebransje. 

 

På Rælingen får biprodukter fra glassullproduksjon nytt liv som Leca-produkter.

– I 2021 har vi levert over 300 tonn med våtavfall til Leca. Dette er avfall som tidligere har blitt kastet, og vi har dermed redusert avfallsmengden vår betraktelig. Ambisjonen er å doble leveransen til Leca i 2022, og på sikt er målet, at vi sammen med Leca, finner løsninger som gjør det mulig å levere og gjenbruke alt våtavfallet som kommer fra glassullproduksjonen inn i produksjonen av Leca, sier Mads Rikardsen, leder for kvalitet og bærekraft i GLAVA®.

Resirkulering av biprodukter fra GLAVA til produksjon av Leca Lettklinker

Her på Lecafabrikken samarbeides det om å finne gode løsninger som både effektiviserer produksjonen og bidrar til å gjøre byggebransjen mer bærekraftig.


 

Bygde nytt lager for våtavfallet

GLAVA® og LECA har sammen jobbet målrettet over lengre tid for å komme frem til denne løsningen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Leca, god dialog med myndigheter og gjort nødvendige investeringer. Blant annet har vi investert 2 millioner kroner for å bygge nytt lager og transportsystem for våtavfallet, som ligger ved Lecas produksjonslokaler på Rælingen. Det nye lageret gir mer rasjonell logistikk, en enklere tilgang på avfallet, og legger til rette for å kunne øke mengdene på sikt, forteller Rikardsen.

Våtavfallet har hittil kommet fra Glavas glassullfabrikk i Askim, men planen er å inkludere fabrikken i Stjørdal inn i dette prosjektet.

Resirkulering av biprodukter fra GLAVA til produksjon av Leca Lettklinker

På Rælingen får biprodukter fra glassullproduksjon nytt liv som Leca-produkter. På bildet: Jan Granerud, Produksjonssjef Leca Rælingen.


 

Vil forbedre bærekraftsmål

– Vår visjon er å skape ressurseffektivitet, og konsekvent søker vi etter å forbedre bærekraftsmålene våre dag for dag, sier Susanne Bay Jensen, Operation Director hos Leca International.

Hun sier at ambisjonen til Leca er å gå enda lenger og presentere enda mer offensive mål for fremtiden.

– Som en del av dette inngår partnerskapet med Glava. De deler vår visjon om å ta del i en sirkulær økonomi. Vi skal i fremtiden redusere bruken av råstoff, og substituere med biprodukter fra andre industrier, blant annet, selvfølgelig uten å gå på kompromiss med den høye kvaliteten på våre egne produkter, understreker Bay Jensen.

Please register your details first

Areas of interest