Ny E6 bygges nord for Trondheim – LECA Norge AS med rekordkontrakt

Ny E6 bygges nord for Trondheim – LECA Norge AS med rekordkontrakt

Over 200 000 m³ med Leca® Lettklinker skal sikre stabiliteten av den nye firefelts motorveien mellom Trondheim og Stjørdal i Trøndelag.

LECA Norge AS har inngått avtale om levering av over 200 000 m³ Leca® Lettklinker med den spanske entreprenørkjempen Acciona Construcciòn S.A. Selskapet er hovedentreprenør for den 23 km lange veistrekningen mellom Ranheim og Værnes som nå bygges i regi av Nye Veier AS.

Kontrakten er den største i LECA Norge sin historie opplyser salgssjef i LECA International, Nicolaj Dahl

- Vi har det perfekte materialet for de vanskelige grunnforholdene som ligger i dette prosjektet; og på toppen av det klarte vi å foreslå en logistikkplan - i samarbeid med våre logistikkpartnere, som dekket entreprenørens behov, forteller Nicolaj Dahl.

Leca® Lettklinker  -  Det perfekte materialet
En av de som har vært sentral i dialogen opp mot Acciona, er Business Solutions Manager i LECA Norge AS, Jon Hauge. Han kan fortelle at Leca® Lettklinker langt fra er noe nytt når det kommer til norske veier.

-Leca® Lettklinker har blitt brukt i flere tiår, både til vei og jernbane. Ikke minst på Østlandet og i Trøndelag hvor det er mye marin leire og hvor det er langt ned til fjell. Utfordrende grunnforhold har gjort Leca® Lettklinker til et naturlig valg i flere store utbyggingsprosjekter, forklarer Hauge. 

Salgssjef i LECA Norge AS for region nord, Frank Nornberg har hatt den operative rollen med å holde en samlet dialog igjennom hele prosessen. 

-Vi har jobbet med prosjektet sammen med ulike rådgivere og entreprenøren i mer enn 2 år. Det har vært utstrakt møteaktivitet for å optimalisere både løsninger og logistikk. Da det i store prosjekter som dette gjerne dukker opp en del utfordringer underveis, så er det viktig med tett dialog slik at man fortløpende kan finne gode løsninger, sier Frank Nornberg.

 

E6 Ranheim-Værnes

UTSTRAKT DIALOG:  F.v.: Julio Lorenzo, Sara Díaz, Javier Vindel, Nicolaj Dahl og Alejandro Fernán-dez.


Fylling og isolering
Byggingen av den nye E6-strekningen mellom Ranheim og Værnes er nå godt i gang. Motorveien som vil ha fartsgrense på 110 km/t skal etter planen stå ferdig i 2025. Underveis vil det imidlertid være flere delåpninger.

Når det gjelder Leca® Lettklinker så vil dette benyttes som fyllmasse i de fleste dagsonene på strekningen. 
-Leca® Lettklinker vil være en del av det nedre forsterkningslaget av veibanen. Produktet vil også ha en drenerende og isolerende effekt, noe som vil sikre mot frost og setninger, forklarer Jon Hauge som legger til at man også ser et stort potensiale når det gjelder bruk av Leca® Lettklinker i tuneller.

-I forbindelse med byggingen av Soknedalstunnelen sør for Trondheim, så ble et 30 cm tykt lag med Leca® Lettklinker brukt 500 meter inn fra hvert tunnelinnslag for å frostsikre ledningsnettet i bakken.

-Leca® Lettklinker vil hentes ved vårt havnelager på Stjørdal og kjøres direkte ut til de ulike dagsonene hvor den vil tippes direkte på plassen. Da hver bil tar rundt 95 m³. Her vil vi gjerne trekke frem det gode samarbeidet vi i lang tid har hatt med Westgård Transport AS og Stjørdal havn, forteller Frank Nornberg.

Bærekraftig produkt
Jon Hauge forteller at det å benytte Leca® Lettklinker også innebærer en ikke ubetydelig miljøgevinst.
-En veifylling bestående av Leca® Lettklinker er 100% gjenbrukbar. Det er flere eksempler på hvor dette har blitt gjort med stor suksess.

Jon Hauge legger til at produktet også er det man kan kalle ”kortreist”.

-Vi har produksjon i landet, og vi tilbyr lager lokalt. Slik kan LECA levere store volum på kort tid.

Sonde Lyngholm, ACCIONA - Communication and Social Impact Advisor E6 Ranheim – Værnes Project, uttaler følgende:

- Vi i ACCIONA er alltid på utkikk etter samarbeidspartnere som kan levere miljøbevisste produkter, noe vi føler oss trygg på at vi har med Leca. Som en bonus er lettklinkene kortreiste, som er positivt for klimaregnskapet på E6.

Kontakt oss!


JON HAUGE
Business Solutions Manage Leca Norge AS

jon.hauge@leca.no
+47 90 53 65 84

 

FRANK NORNBERG
Salgssjef Region Nord Leca Norge AS

frank.nornberg@leca.no
+47 94 15 21 20


 


 

 

 
 
Ny E6 bygges nord for Trondheim – LECA Norge AS med rekordkontrakt

Please register your details first

Areas of interest