Legger grunnlaget for et nytt friidrettsanlegg

Legger grunnlaget for et nytt friidrettsanlegg

SVERIGE: På øya Hisingen i Gøteborg bygges en etterlengtet friidrettsanlegg. Avdelingen for idrett og friidrett i Gøteborg by finansierte dette nye og spennende idrettsprosjektet. Med det nye anlegget ønsker kommunestyret å gi byen et moderne friidrettsanlegg som skal kunne brukes av friidrettsklubber, skoler og øvrige i lokalsamfunnet.

 

Prosjekt: Friidrettsarena
Kunde: Gøteborg by, Avdeling for idrett og friidrett
Hovedentreprenør: Betonmast Göteborg
Utførende entreprenør: VästMark
Produkt: Leca® Infra 10/20

 


På byggeplassen for dette nye anlegget var det mer eller mindre ikke annet enn en stor eng. Hele arealet som er avsatt til dette prosjektet er på rundt 55.000 kvadratmeter, og ledes av de lokale entreprenørene Betonmast Gøteborg, som vant prosjektet fra Gøteborg by.


For å kunne utvikle det nye anlegget på bakken, måtte det gjennomføres en vurdering av belastningskompensasjon. Tidlig i prosjektet ble det oppdaget at det var dårlig bæreevne på eksisterende jord i området, og for å kompensere for den ekstra belastningen i det boligsensitive
området, ble eksisterende jord erstattet med Leca® Lettklinker. Materialets letthet reduserer belastningen på bakken betydelig, øker tilstrekkelig
stabilitet, og reduserer risiko for rasfare. Dette er enkel og vanlig bruk av Leca Lettklinker, og har blitt brukt i Sverige til geoteknisk prosjektering i flere tiår.

Legger grunnlaget for et nytt friidrettsanlegg

Et solid fundament som vil redusere risikoen for setningsskader.

Enkelt tippet på plass
VästMark Entreprenad er underleverandør i prosjektet for grunnarbeidene og er godt kjent med materialet. Totalt ble det plassert 7000 kubikk Leca Lettklinker over hele overflaten som arenaen skal stå på. I første omgang ble det lagt et lag med geotekstil, og lettvektsmaterialet kunne deretter legges direkte over på duken. Materialet ble enkelt tippet ut av lastebilen og plassert der det var nødvendig. Deretter ble det fordelt
utover området og “klappet” på plass ved hjelp av en beltegraver. Lagtykkelsen på fyllingen varierer, men på de høyeste punktene når den opp til rundt én meter.


Et klassisk friidrettsanlegg
Anlegget er et klassisk friidrettsanlegg med alle de fasilitetene som kreves i et moderne idrettsområde; løpebaner, hoppegroper og kastefelt. Arenaen er planlagt ferdigstilt våren 2022. 500 mennesker vil kunne sitte på tribunen og se på alle de spennende konkurranser, og uten
at de vet det, er det et lag med Leca-pellets under dem som sørger for at banen holder segi mange år med sprint, kast, hopp og sportslig konkurranse.

Legger grunnlaget for et nytt friidrettsanlegg

Et lag med geotekstil legges først ut og Leca® Lettklinker oppå.

Please register your details first

Areas of interest