Leca® Lettklinker: Bærekraftig bidrag til det nye Meierikvartalet i Lillestrøm

Leca® Lettklinker: Bærekraftig bidrag til det nye Meierikvartalet i Lillestrøm

Det Nye Meierikvartalet i Lillestrøm

Er et spennende prosjekt som har satt høye standarder for kvalitet og bærekraft. Som en del av dette prosjektet, spiller Leca® Lettklinker en viktig rolle som en miljøvennlig løsning for betongdekker, tak og torgområde. Med sitt fokus på bærekraft og klimatilpasning, passer Leca® Lettklinker perfekt inn i sertifiseringskravene til BREEAM-NOR v6.0, det omfattende miljøsertifiseringssystemet for byggebransjen.

Et allsidig og bærekraftig byggemateriale
Leca® Lettklinker er et byggemateriale som består av granuler av ekspandert leire. Dette sterke, lette og porøse keramiske materialet har en rekke bruksområder, inkludert geotekniske applikasjoner som kompenserende masser for dårlige grunnforhold. Det har blitt benyttet i millioner av kubikkmeter for å sikre bygg, veier og jernbaner mot dårlig grunn og det nordiske klimaet i over 75 år. Leca® Lettklinker er også anerkjent for sin evne til å håndtere klimatilpasning og overvannshåndtering, for eksempel drenering, fordrøyning, infiltrasjon og blå-grønne konstruksjoner.

Leca® Lettklinker i Det nye Meierikvartalet
I prosjektet Det Nye Meierikvartalet skal det bygges over et betongdekke (garasje) og tak med Leca® Lettklinker 2/10, som er knust for magasinering, fordrøyning og infiltrasjon av overvann. Dette bidrar til å beskytte bygningsmassen mot fuktproblematikk, da Leca® Lettklinker er vær- og vannbestandig. Konstruksjonen blir ikke skadet av gjennomfuktet Leca® Lettklinker, og materialet gir ikke grobunn for sopp eller råteskader. Det er også ugunstig som habitat for skadedyr, noe som sikrer et sunt innemiljø. I tillegg til å tilby beskyttelse mot fuktighet, bidrar løs Leca® Lettklinker til effektiv drenering av vann vekk fra bygningsmassen. Den porøse strukturen til Leca® Lettklinker gjør den motstandsdyktig mot tilstoppinger sammenlignet med tradisjonelle materialer som pukk. Dette sikrer at dreneringslinjene forblir frie gjennom bygningens levetid og reduserer behovet for vedlikehold.

I prosjektet Det Nye Meierikvartalet skal det bygges over et betongdekke (garasje) og tak med Leca® Lettklinker 2/10, som er knust for magasinering, fordrøyning og infiltrasjon av overvann.
I prosjektet Det Nye Meierikvartalet skal det bygges over et betongdekke (garasje) og tak med Leca® Lettklinker 2/10, som er knust for magasinering, fordrøyning og infiltrasjon av overvann.
Svein Olav Barikmo fra Leca, Anette Mellum og Leif Arne Nygård fra Løvold AS på befaring etter at tårnbyggene står klare til innflytting.
Svein Olav Barikmo fra Leca, Anette Mellum og Leif Arne Nygård fra Løvold AS på befaring etter at tårnbyggene står klare til innflytting.
Leca lettklinker 2/10, knust for magasinering, fordrøyning og infiltrasjon av overvann.
Leca lettklinker 2/10, knust for magasinering, fordrøyning og infiltrasjon av overvann.
Det er Bundebygg AS som er Hovedentreprenør og de har valgt Løvold AS som underentreprenør for dette arbeidet. Løvold AS startet opp rett før sommerferien 2022 med å legge ut Leca lettklinker 2/10, knust på første del av prosjektet.
Det er Bundebygg AS som er Hovedentreprenør og de har valgt Løvold AS som underentreprenør for dette arbeidet. Løvold AS startet opp rett før sommerferien 2022 med å legge ut Leca lettklinker 2/10, knust på første del av prosjektet.

Store vannmengder som skal håndteres
For Norconsult AS, som har ansvar for rådgivningen ved Meierikvartalet, var det viktig å finne et produkt som kan håndtere store vannmengder, dette forteller Sindre Worren, seniorrådgiver hos Norconsult AS.

– Hele kvartalet består av bygg og takflater, og ledningsnettet til kommunen har begrenset med kapasitet Det var det viktig å finne et produkt som kan sørge for en bedre lokal fordrøyning, og det fikk vi med Leca® Lettklinker. Vi valgte å bruke finknust Lettklinker under hele gårdsrommet, slik at all nedbøren som faller ned, føres igjennom dette laget. Alt vannet vil dermed bli fordrøyd der, slik at vi kan avlaste ledningsnettet til kommunen, sier Worren.

– Det nye Meierikvartalet er bygget med tanke på å kunne takle 20 år med stadige klimaendringer. I årene som kommer vil vi oppleve mye mer intens nedbør, og derfor trenger vi mye tiltak for at Meierikvartalet skal kunne håndtere det. Fordelene med å få en fordrøyningsløsning som Leca® Lettklinker, er at det håndterer mye vann, og egner seg godt for fremtidige klimaendringer, Sier Worren.

Godt tilpasset BREEAM-NOR

Leca® Lettklinker er i tråd med prinsippene og kravene i BREEAM-NOR v6.0- sertifiseringssystemet. Ved å velge Leca® Lettklinker som en del av konstruksjonen i Meierikvartalet, bidrar prosjektet til flere kategorier og emner som vurderes i BREEAMNOR. Leca® Lettklinker muliggjør effektiv overvannshåndtering og reduserer belastningen på lokale dreneringssystemer. Den kan brukes til drenering, fordrøyning og infiltrasjon av overvann, noe som bidrar til å minimere risikoen for oversvømmelser og avrenning av forurensninger.

I tillegg har Leca Norge implementert Tur & Retur, en dedikert ombruksløsning for løsmasser av Leca® Lettklinker. Dette støtter prinsippene for ombruk og ressursgjenvinning i BREEAM-NOR. Leca Lettklinker fra riving- og rehabiliteringsprosjekter kan leveres til ressursgjenvinningsmottak, og materialer i god stand kan kjøpes tilbake og brukes på nytt. Dette bidrar til å redusere avfallsmengden og fremmer en sirkulær økonomi. Leca Norge er også kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Dette sikrer at Leca® Lettklinker oppfyller strenge kvalitets- og miljøstandarder.

BREEAM - Miljøklassifisering av Leca® Lettklinker

Please register your details first

Areas of interest