Leca leverer akkurat den EPD-en du trenger!

EPD

 

 

Leca er sertifisert for å lage tilpassede EPD-er som omfatter hele leveransen av Leca til et prosjekt. 

 

 

Våre EPD-spesialister utarbeider den EPD'en du trenger til ditt prosjekt.

- Sammen med LCA.no har vi i Leca Norge utviklet en applikasjon som gjør at vi kan levere EPD-er på forespørsel. Det betyr at entreprenører kan kontakte oss, fortelle oss hvor mye de trenger, hvor de vil ha det levert og hvordan. I løpet av en dag eller to får kunden en EPD med miljøbelastning for hele leveransen. Deretter er det bare å levere inn anbudet, sier Tone Storbråten, kjemiingeniør hos Leca Norge.

 

En etterspurt standard

 

En miljødeklarasjon (EPD) er et dokument som beskriver alle miljøegenskapene til et produkt. Det er en internasjonal standard som blir stadig mer etterspurt i bygg- og anleggsbransjen. For en entreprenør vil det være en stor jobb å utarbeide miljødeklarasjoner for alle leveringer i et stort prosjekt. Velger du Leca, får du en ferdig miljødeklarasjon før anbudet skal leveres.

 

Grønne bygg og BREEAM

 

I Grønn byggallianse og Norsk Eiendoms anbefalte strakstiltak for boligutviklere, står det blant annet at det bør etableres rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter. Flere store aktører har sluttet seg til tiltakene, blant annet Selvaag Eiendom, Skanska CDN og Usbl.

Den anerkjente BREEAM-sertifiseringen, som stadig flere ønsker å få, krever at man kan dokumentere miljøprestasjoner. Et BREEAM-bygg har høyere markedsverdi, lavere driftskostnader og økt brukertilfredshet. Også Statsbygg stiller strenge krav om EPD-er fra sine leverandører. Dermed ligger det i kortene at EPD-er vil bli helt sentralt i anbudsprosesser fremover. Lecas prosjektspesifikke EDP-er gjør dette enkelt og effektiv.

 

Bærekraft i praksis

 

EPD-generatoren baserer seg på den nye EPD-en for løs Leca ISO 10-20. Løs Leca er bærekraftig, særlig i materialeffektivitet og i leveringsleddet. 1m3 leire blir omdannet til 4–5m3 Leca. Det er effektiv bruk av naturressurser. Og den lave vekten gjør at man kan få opp til fem ganger så mye materiale på bilen som ved konvensjonelle tunge materialer. Det betyr færre biler på veien og lavere kostnader.

- Vi henter skånsomt naturlig leire, produserer og leverer produktet på en bærekraftig måte og når produktet en gang skal deponeres, har ikke Lecaen annen miljøpåvirkning enn den hadde den gangen den bare var leire, forteller Tone Storbråten.

 

Brukes også til å forbedre produksjonen

 

Hege Eizenberger er produksjonsdirektør hos Leca Norge, og hun ser verdien av en ny EPD også i produksjonsleddet.

- Vi streber hele tiden etter å gjøre produksjonen av Leca-produkter så miljøvennlig og effektiv som mulig. Med den nye EPD-en ser vi hvor vi kan forbedre oss. Og er det noe vi brenner for, så er det produktutvikling og effektivisering, sier hun.

Bestill spesial-EPD her:

 

Våre EPD-spesialister utarbeider den EPD'en du trenger til ditt prosjekt.

 

Please register your details first

Areas of interest