Leca lettklinker ble løsningen for vei bygd på myk grunn

Leca lettklinker ble løsningen for vei bygd på myk grunn

Et vanlig problem ved motorveibygging er myk grunn som kan gi betydelige setninger. Dette problemet ble løst ved hjelp av Leca lettklinker. I dette prosjektet kunne setningene potensielt bli så store som 80 cm, så prosjekterings- ledelsen måtte sørge for en markant mindre vektbelastning.

 

Prosjekt: Motorvei inn til Granada, tilknyttet N-432, GR-NO-14, A92 og A44
Sted: Spania
Oppdragsgiver: Rådet for offentlige arbeider i Spania
Entreprenør: UTE Pinos-Puente
Leca-produkter: Leca lettklinker 10-20

 


 

Denne veien ligger vest i Granada-regionen og forbinder kommunene Pinos Puente, Atarfe, Fuente Vaqueros, Santa Fe og Granada. Den nye motorveien inn til Granada er tilknyttet resten av motorveinettet via veier som N-432, GR-NO-14, A92 og A44. Den består av to sju meter brede kjørefelt og en vegskulder på 1,5 meter på hver side.

En av tilfartsveiene går over en stor vanningskanal som er anlagt på svært myk grunn. Slike kanaler er veldig følsomme for endringer i helningsvinkelen som trengs for at vannet skal strømme fritt. En høy vektbelastning på en slik struktur vil gi setninger som gjør at terrenget endrer seg. Det gjør i sin tur at kanalen brister slik at man får lekkasjer som kan forårsake skader på veilegemet.
Da man tok i bruk Leca lettklinker i prosjektet ble det et vendepunkt, ettersom det gjorde at vekten ble så drastisk redusert at setninger i den myke grunnen ikke lenger var et tema. For å få en jevn vektbelastning og lavere totalvekt ble det lagt en over fem meter tykk fylling med Leca lettklinker.

 

Leca lettklinker ble løsningen for vei bygd på myk grunn

Fyllingen, som besto av om lag 4000 m3 med masse, ble fullført på under to måneder. Det bidro til at prosjektet klarte å holde tidsskjemaet. Fyllingen med Leca lettklinker ble pakket inn i geotekstil av polypropylen med en flate- vekt på 200 g/m2 i flere lag med tykkelse på én meter og komprimert med beltedrevne maskiner. Deretter ble det gjort belastningstester som kom ut med verdier på Ev1 = 42,5 og Ev2 = 102,8, noe som gir en kompresjonsrate på Ev2/Ev1 = 2,4 (Ev1 og Ev2 uttrykker kompressibilitet i første og andre syklus). I fyllingen ble det lagt dreneringsrør for å føre ut eventuelt vann som kommer inn og dermed forebygge problemer i fremtiden.

Leca lettklinker ble avgjørende for å løse utfordringen med myk byggegrunn og unngå problemer med veien i fremtiden. I tillegg gjorde løsningen at utviklerne sparte både tid og penger.

 

Leca lettfylling

Tverrsnitt av Leca lettklinker-fyllingen under motorveien

Please register your details first

Areas of interest