Hundre år gammel jernbanestrekning utvidet med Leca lettbetong

jernbanestrekning utvidet med Leca lettbetong

Både tid og penger var viktig da Tyréns foreslo å bruke LLP på en del av Roslagsbanan i Sverige. En nyskapende spesialløsning med Leca lettklinker.

 

Prosjekt: Roslagsbanan, Lindholmen-strekket.
Sted: Sverige
Byggherre: SL
Geoteknisk konsulent: Tyréns AB
Jordarbeider: Rosenqvist Entreprenad AB
Leca-produkter: Leca lettklinke-betong (Leca 10–20 og betong)

 


 

Den over hundre år gamle jernbanen Roslagsbanan, som betjener bydelene nordøst i Stockholm, har lenge vært under opprustning og har nå blitt utvidet med dobbeltspor for å øke kapasiteten. Roslagsbanan er faktisk Sveriges siste smalsporede jernbane for vanlige tog. Den går fra stasjonen Stockholm Östra og deler seg så opp i tre linjer mot henholdsvis Kårsta, Österskär og Näsbypark. Hver dag frakter banen om lag 53 000 passasjerer. Prosjektet ble påbegynt i 2010 og skal stå ferdig i 2021.

Et område med løs og ustabil leire
Da Roslagsbanan skulle utvides med dobbeltspor til Lindholmen, fikk konsulentfirmaet Tyréns i oppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) å 
anlegge en jernbanevoll. Grunnforholdene der vollen skulle gå, var vanskelige, med mye leire og høy vannstand. Lena Mörén hadde ansvaret for det geotekniske prosjektet og designet også løsningen med Leca lettklinker. 

– Det var en seksjon med en lav voll med 2–4 meter fastmarkstorv over løs og ustabil leire. Sporet skulle ikke heves og jordarealet var begrenset. Altså måtte vi få på plass forsterkningene uten å bruke mer land, forteller Mörén.
 

jernbanestrekning utvidet med Leca lettbetong

Tid og penger var avgjørende faktorer
Flere løsninger ble vurdert. En løsning med peling ble diskutert, men til slutt forkastet på grunn av høye ekstrakostnader.
– Derfor tenkte vi først og fremst på kalksementpeler i kombinasjon med massestabilisering. Imidlertid hadde vi et tidsvindu på bare noen måneder til å gjøre ferdig forsterkningsarbeidet, og i tillegg hadde vi begrenset med plass på grunn av nærheten til innsjøen og en gang- og sykkelsti, så også dette alternativet ble forkastet, sier Mörén.
Løsningen ble et såkalt LLP, som er et forsterket betongdekke med lettklinker. 

– Det ble klart at LLP ville være den rimeligste og raskeste måten å oppnå både god bæreevne og stabilitet på uten å måtte heve sporet, forklarer Mörén.
Arbeidet pågikk høsten 2020 og besto av å blande Leca lettklinker og mørtelblanding (også kalt slammemasse) ved hjelp av en spesialutviklet dyse. Massen ble spredt utover og pakket i lag med sveiset armeringsnett. 
Det er ikke så vanlig å bruke lettklinker i LLP-løsninger, men det kan vurderes i spesielle tilfeller. 
Lena Mörén mener at det slett ikke er utenkelig at hun kommer til å bruke løsningen også i fremtidige prosjekter.

– Jeg mener at denne løsningen egner seg veldig godt for relativt lave voller der grunnen består av torv.

Please register your details first

Areas of interest