Intervju med Geir Norden - Vår egen R&D spesialist - om kalsinert leire

Intervju med Geir Norden - Vår egen R&D spesialist - om kalsinert leire

Geir Norden
M.Sc, NTNU Trondheim
Concrete technology, construction materials
30 years of experience from international R&D, product development and market implementation
 

Hvordan vil du beskrive arbeidet ditt innenfor Research and Development (R&D)? 
Research & Development (R&D) er evnen til å være noen skritt foran det som skjer. Formålet er å prøve å forstå og forutsi hva som vil skje i fremtiden. For å få til dette er det nødvendig å være informert om hva som skjer og hva som er nødvendig. Vi lytter til selgerne, fordi de er i jevnlig kontakt med kundene innenfor markedet. De informerer oss ofte om hvilken retning markedet er på vei mot. I tillegg følger vi mediene og prøver å finne ut hvordan fremtiden vil bli. Den beste delen av denne jobben er å utvikle ideer og å sette i gang et prosjekt, til vi oppnår det endelige produktet eller tjenesten.


Hvordan startet prosjektet «kalsinert leire»?
Kalsinert leire er et godt eksempel på et R&D-prosjekt, denne ideen kom for lenge siden, da jeg var i et møte og hørte på en tale om metakaolin, som er en ren kalsinert kaolinleire. Etter denne korte presentasjonen tenkte jeg at vi kunne lage noe lignende, siden vi hadde lignende materialer og prosessen allerede var på plass. Hvis vi kunne produsere kalsinert leire, ville vi være i stand til å bruke kalsinert leire til å erstatte sement. Med denne første ideen begynte jeg å studere prosessen før vi ga den videre til pilotproduksjonsteamet og vi begynte å gjennomføre tester.


Har miljø og bærekraft spilt en viktig rolle under prosjektet? Hvorfor?
Når vi gjennomfører et R&D-prosjekt er et av målene å bli bedre og gjøre forbedringer, så bærekraftig tenkning er alltid til stede i nye R&D-prosjekter, og dette prosjektet var ikke annerledes.
Kalsinert leire kan brukes til å erstatte sement. For å produsere sement er det vanlig å varme med fossilt brensel. Kull for eksempel. Kull genererer en enorm mengde CO2-utslipp. I tillegg, under produksjonsprosessen av sement, frigjøres mer CO2 kjemisk fra råvarene, noe som øker den totale mengden CO2 som slippes ut. Gjennom bruk av kalsinert leire som råstoff vil det være mulig å redusere CO2-utslipp fra 10 % til 40 %, avhengig av erstatningsgrad. Så samtidig var dette en av nøkkeldriverne for dette prosjektet. I tillegg, ved å påføre kalsinert leire er det mulig å forbedre bearbeidbarheten til betongen og de mekaniske egenskapene som trykkfasthet og bestandighet.


Hvor kan kalsinert leiren brukes? Hva er fordelene med å bruke dette produktet?
Kalsinert leire kan brukes i mange sementbaserte produkter, som ferdigbetong, prefabrikert betong og premixet mørtel. Derfor kan kalsinert leire brukes når det er nødvendig for en spesifikt forbedret ytelse kombinert med et lavere CO2-utslipp.
Etter min mening er det et tre-i-ett-produkt – forbedrer produktytelsen, reduserer CO2-utslippet og det er tilgjengelig. Derfor er kalsinert leire et svært anvendelig og nødvendig produkt I dagens grønne skifte.


Er dette et unikt produkt eller kan vi finne alternativer i markedet?
Miljøvennlige erstatningsprodukter som flyveaske og slagg har vært mye brukt innen sementindustrien i lang tid. Imidlertid vil disse materialene reduseres i tilgjengelighet over tid siden de er biprodukter fra kull- og stålindustrien.  På grunn av nedgang i produksjonen i disse industriene, reduseres tilgjengeligheten av alternativene og i fremtiden vil de ikke være tilgjengelige på markedet. På den annen side er det mulig å utvinne vulkanske bergarter som et alternativ, men denne typen materiale kan bare finnes i bestemte regioner i verden, og er derfor mindre kommersielt tilgjengelig.. I dag finnes det ikke gode alternative produkter med samme egenskaper som kalsinert leire. Kalsinert leire er et unikt produkt.


Byggebransjen er ansvarlig for 40 % av CO2-utslippene, hvordan kan kalsinert leire forbedre virkningen av byggeproduktene?
Kalsinert leire er et viktig produkt i byggebransjen. I sammenligning med de typiske råvarene vil kalsinert leire slik den lages i dag redusere CO2-utslippet av sement. I tillegg gjør sementindustrien sin egen innsats for å redusere sine CO2-utslipp for eksempel gjennom å erstatte fossilt brensel som brukes. I dag kan kalsinert leire typisk redusere utslippet av CO2 fra sementproduksjon med 10-40%. Denne overgangen vil utgjøre en betydelig forskjell i byggesektoren.


Hvordan er denne typen prosjekt på linje med målene til LECA? 
Vi hevder at vi sammen bygger for fremtiden og et typisk R&D-prosjekt skapes for å oppnå dette – vi bygger faktisk for fremtiden. Alle våre R&D-prosjekter må være på linje med LECAs mål for å lykkes. Prosjektet med kalsinert leire er et godt eksempel på det, som forbedrer ytelsen til produktene, reduserer CO2-utslippene og er lett tilgjengelig.
Hvordan er vi vitenskapelig på linje med forskningen vår? Hvis vi vil vite mer om ‘kalsinert leire’, hvor kan vi finne mer detaljert informasjon?
Vi jobber og har kontakt med mange universiteter og eksperter under all vår utviklingen, og vi fortsetter med å gjøre det. Vi skriver og lanserer artikler og presenterer dem regelmessig. I år har vi papers på konferansen i Lausanne og Milano.
Jeg er alltid tilgjengelig for kontakt dersom noen trenger å vite mer om vårt kalsinerte leireprodukt. I våre spesifikke brosjyrer og guider er det mulig å finne relevante artikler, og vi deltar jevnlig på bransjespesifikke konferanser for å snakke om våre nye produkter og utviklinger.

For mer informasjon kontakt gjerne:
Geir Norden 
Senior R&D Manager
E-mail: geir.norden@leca.no   

Please register your details first

Areas of interest