Heving av motorvei for å forhindre flom

Heving av motorvei med Leca Lettklinker

DANMARK: En trafikkert vei som ofte måtte stenges på grunn av flom, var svært upraktisk for pendlerne. Løsningen? Leca® Lettklinker.

 

Prosjekt: Heving av motorvei
Kunde: Solrød Kommune
Hovedentreprenør: Gorm Hansen A/S
Produkt: 3200 m³ Leca® 10-20 mm

 


Tåstrupvej i Solrød kommune har blitt oversvømt flere ganger de siste årene. Som følge av dette har den vært stengt i flere perioder. Tåstrupvej er en viktig og trafikkert vei for beboerne som bor i nærheten, og når den er stengt skaper det mange problemer.


Kommunen måtte finne en løsning for å unngå fremtidig flom – flommer som bare ville blitt mer og mer vanlig i takt med kraftigere nedbør.


Ingeniørfirmaet Moe A/S valgte en løsning på problemet som gikk ut på at de ønsket å heve veien én meter på den berørte strekningen. Entreprenør Gorm Hansen A/S fjernet eksisterende asfalt, veikasse og veirabatter før de installerte et lett fyllingsmateriale. Fyllingsmaterialets lette egenskaper var vesentlige for at fremtidige utbedringer av vegstrekningen skulle kunne begrenses. Det var gjennom disse faktorene at rådgiver Moe A/S valgte Leca® lettklinker 10-20, som kun veier 245 kg/3m3.

Heving av motorvei med Leca Lettklinker

En gravemaskin sprer ut til materialet.

Levert av tipplastebiler

For å starte utviklingen ble det rullet ut en fiberduk på tvers av veien, noe som var tilstrekkelig for å kunne brettes over det komprimerte og ferdige laget med Leca® Lettklinker.
For å optimalisere logistikken ble Leca® Lettklinker 10-20 levert med tippvogner som kunne tippe klinkene inn i nærheten av stedet. På toppen av Leca® lettklinker-laget ble det plassert jerntepper for kjøretøy slik at lastebilene kunne kjøre hele veien til tippepunktet. En hydraulisk gravemaskin med justerbar skuffe ble brukt til å fordele Leca®-materialet, og beltene ble brukt som komprimeringsverktøy for en 10 %-komprimering av laget med Leca® Lettklinker.


– Det er første gang vi bruker Leca® Lettklinker i utbygging av vei, sier prosjektlederassistent Frederik Holmberg fra Gorm Hansen A/S og fortsetter:


– Men dette har ikke vært noen hindring. Det har tvert imot vært en god, morsom og lærerik opplevelse for oss. Vi prøver hele tiden å styrke vår kunnskap, og nå kan vi tilføre en ny metode til kompetansen vår. Over laget Leca® Lettklinker bygde entreprenøren veien med asfalt på tradisjonell måte.

Heving av motorvei med Leca Lettklinker

Leca Lettklinker ble lagt i et lag på 1 meter tykkelse og komprimert med en platevibrator.

Please register your details first

Areas of interest