Gjenbruk av Leca® Lettklinker når de graves opp på E6 | Uddevalla

Gjenbruk av Leca® Lettklinker når de graves opp på E6 | Uddevalla

På begynnelsen av årtusenet ble E6 forlenget ved Uddevalla i Sverige. Leca® Lettklinker ble brukt til deler av forlengelsen av motorveien, og materialet hadde ligget der frem til 2021.
I forbindelse med vedlikeholdsarbeider skulle fyllingen med Leca® Lettklinker graves ut og fjernes, da det ikke lenger var behov for det på stedet. LECA ble kontaktet for å undersøke muligheten for å kjøpe tilbake materialet.
 

Prosjekt: E6, Uddevalla - Sverige
Når: Høsten 2021
Leca-produkt: Gjenbrukbar Leca 10/20
 

Sirkulær i stedet for lineær livssyklus
Innen LECA Sverige er det et nytt konsept for gjenkjøp, Leca Tur & Retur. Konseptet gjør det mulig for bedrifter å selge tilbake materialer som de ikke lenger trenger til oss i LECA. Materialet skal deretter gjenbrukes i et nytt fremtidig prosjekt.


Dette betyr at livssyklusen til Leca® Lettklinker ikke trenger å være lineær. Men kan lett i stedet bli et sirkulært lysfyllende produkt. Leca Tur & Retur er derfor et viktig skritt mot en ressurseffektiv og bærekraftig prosess.
Ved potensielle gjenkjøp vil en av LECAs tekniske spesialister, i dette tilfellet Ola Andersson, avlegge et besøk på stedet. Dette for å kunne gjennomføre en førstegangskontroll av materialet.
 

Enkelt produkt, enkel prosess
Utgravingen av den gamle fyllingen var problemfri. Ved utlegging av en fylling med Leca® Lettklinker skilles lagene med en geotekstilduk. Dette sikrer at fyllet er stabilt og holdes på plass. Dette bidrar til å gjøre det enkelt å grave opp en fylling.


Transporten tilbake kan foregå på ulike måter. I dette tilfellet kunne gravemaskinen direkte fylle containere med Leca® Lettklinker som deretter ble fraktet tilbake med lastebil. Materialets lave vekt gjør det mulig å fylle bilen helt uten problemer. Et annet alternativ er å suge opp materialet. Til dette brukes en sugebil som så får transportere lasten tilbake igjen. Leca® Lettklinker som kjøpes tilbake blir alltid testet, til tross for holdbarheten over tid. Dette for at neste kunde skal føle seg trygg med materialets egenskaper og verdier.


Leca® Lettklinker, som er laget av helt naturlige leire, er lett å gjenbruke. Materialets egenskaper, som å være motstandsdyktig mot frost, kjemikalier og holdbart over tid, gjør at det kan ligge i bakken i flere tiår.
Dette viser ikke minst et annet referanseprosjekt hvor de valgte å gjenbruke Leca® Lettklinker som hadde ligget i jorden i 30 år. Ved å tenke sirkulært og ressurseffektivt er det mange miljøgevinster. Og med Leca® Lettklinker er det enkelt å gjøre.
 

Gjenbrukt til prosjekter i Kungälv
Fyllingen med Leca® Lettklinker trengte ikke å vente lenge på å bli gjenbrukt i en ny løsning. Kort tid etter at materialet ble kjøpt tilbake, kunne det brukes til konstruksjonsgrunnlag i Kungälv
 

Gjenbruk av Leca® Lettklinker når de graves opp på E6 | Uddevalla

Please register your details first

Areas of interest