Gjenbruk av Leca® Lettklinker bidro til å bevare miljøet

Gjenbruk av Leca® Lettklinker bidro til å bevare miljøet

Tidligere installerte Leca Lettklinker ble gravd ut av en historisk motorveiutbygging og gjenbrukt i en ny geoteknisk utvikling som krevde ny lettvektsfylling. Den utgravde lettvektsfyllingen ble installert kostnadseffektivt og på en miljøvennlig måte.

 

Prosjekt: Hovedvei 12, Lahti Vei 1B, lettfylling
Sted: Lahti-Hollola, Finland
Allianseprosjekt: VALTARI (Skanska Infra Oy og Afry Finland Oy)
Produkt: Gjenbrukt Leca® Lettklinker 4–22 mm og Leca® Lettklinker 4–32 mm

 


Tekst: Dakota Lavento

Lahtis sørlige ringvei er det største veibyggingsprosjektet sør i Finland, og skaper en ny region for logistikk i Lahti. Det er mindre enn én times kjøretur til Helsinki lufthavn og Vuosaari havn, noe som skaper bedre forbindelser til alle deler av landet.
Byggingen av den sørlige ringveien til Lahti, hovedvei 12, ble delt inn i to prosjekter og tre kontrakter. Prosjekt 1B ble utført ved hjelp av alliansemodellen der det finske forvaltningsorganet, Väylävirasto, sammen med deres partnere; Skanska Infra Oy og AFRY Finland Oy. Sammen dannet de VALTARI-leverandørgruppe.

 

Ny trasé for veien
I prosjekt 1B tok Helsingintie (vei 140) en ny trasé og måtte omformes på grunn av den nye broen. Veifyllingen måtte gjøres lettere for økt stabilitet. Materialet trengte imidlertid ikke å bestilles, ei heller transporteres særlig langt – det var skjulte materialressurser i den gamle veiens lettfyllingskonstruksjoner.

Gjenbruk av Leca® Lettklinker bidro til å bevare miljøet

– Helsingintie-bredden hadde kollapset i Porvoonjoki-elven en gang på 1990-tallet og arkiverte planer viste at veikonstruksjonene hadde blitt reparert på slutten av 1990-tallet med Leca Lettklinker. Dette forteller Risto Ketonen i Afri Finland Oy, som var ansvarlig for prosjektets geotekniske planlegging.

Brukbart lettfyllmateriale var tilgjengelig rett ved den nåværende byggeplassen – det måtte bare graves ut og gjenbrukes. Videregraving av Leca Lettklinker kunne gjøres uten å forårsake forstyrrelser, fordi trafikken på veien kunne omdirigeres.

I utmerket stand
Fordi den gamle veien var mye brukt, var det få muligheter til å undersøke den og finne nøyaktig informasjon om mengde og kvalitet på de utgravde, resirkulerte lettklinkere. Da veien ble gravd ut, ble Leca Lettklinker funnet tørre og i god stand, og dermed med sine opprinnelige tekniske egenskaper i behold.

Gjenbruk av Leca® Lettklinker bidro til å bevare miljøet
– Vi ble overrasket over hvor godt lettfyllmaterialet hadde holdt seg etter et par tiår. På den andre siden hadde lettvekt-fyllingen blitt riktig designet og installert, komplett med tørking og underjordiske avløp, sier Ketonen.


Enni Mälkönen var fornøyd med at de kunne bruke det fyllmateriale på nytt. Det brukte matieriale var i utmerket tilstand. For å vurderekvaliteten ble det tatt prøver av utgravd Leca Lettklinker på tre steder og sendt til laboratoriet
for testing av granularitet, kornstørrelsesfordeling, fuktighetsinnhold og tørrbulk-densitet. Leca Lettklinker oppfylte kravene til å blir brukt i lett fylling. Kornstørrelsen av Leca Lettklinker i den tidligere veifyllingen var bare noe mindre (4–22 mm) enn Leca Lettklinker, som for tiden er laget av Leca Finland Oy (4–32 mm).


– For å være på den sikre siden testet Leca Finland et parti med gamle Leca Lettklinker i eget laboratorium. Når det gjelder knusbarhet, kornstørrelsesfordeling og ukomprimert bulktetthet, tilsvarte prøvene dagens 4–32 mm grunnkonstruksjon med CE-merking i henhold til EN 15732:2012, sier Ketonen.


Praktisk overføring til nytt sted
Men, det var ikke fullt så enkelt: Det var ikke mulig å simpelthen frakte utgravde Leca Lettklinker til den nye destinasjonen. Disse måtte mellomlagres på et lager like ved. Enni Mälkönen, tidligere arbeidsleder i VALTARI-prosjektet, sier at etterhvert som trafikken ble omdirigert, kunne materialet lagres på asfalten til den gamle Vanha Helsingintie-veien.


Den gamle lettfyllstrukturen inneholdt nesten samme mengde Leca Lettklinker som de arkiverte designene hadde oppgitt. Mengden Lettklinker i den nye lettvektsfyllingen er omtrent 2500 kubikk, og Mälkönen sier at gjenbruk av Leca Lettklinker resulterte i kostnadsbesparelser.
"Prosjektet sparte nesten alle de totale kostnadene for gjenbrukte materielle utgifter – det vil si titusenvis av euro."


Samtidig ble det spart på CO2-utslipp og ressurser fordi vi ikke trengte å fjerne materialet i den utgravde strukturen. Det var heller ikke nødvendig å produsere mye nytt materiale, noe som reduserte transportkostnadene. Mälkönen sier at deres erfaringer var gode. I lignende fremtidige prosjekter kan gamle Leca lettfyllings konstruksjoner tas i bruk, forutsatt at materialet allerede er i utbyggingsområdet eller i nærheten, og at det oppfyller kvalitetskravene.
Arbeidet med stamvei 12 startet våren 2018 og ble avsluttet som planlagt.
Veien åpnet for allmennheten i slutten av 2020.

Please register your details first

Areas of interest