Leca Norge AS og GLAVA med sirkulært samarbeid

Bi-produkt fra glassull får nytt liv i Leca lettklinker

Bi-produkter fra glassull får nytt liv i Leca lettklinker

Fra nyåret vil biprodukter fra GLAVAs glassullproduksjon brukes i produksjon av Leca lettklinker.

– Med inntil 80 prosent returglass er glassullen vår allerede et sirkulært produkt. Når vi nå fremover også kan levere bi-produktene videre inn i produksjonen hos Leca Norge AS, utvider vi sirkelen og gjør begge produkter enda mer bærekraftige. Dette viser mulighetene vi kan få til ved å gå sammen, sier marketing- og kommunikasjonsdirektør Per Stræde i GLAVA.

Det siste året har GLAVA og Leca Norge AS jobbet med prosjektet der målet var å se om glassull kunne innblandes i produksjonen av Leca lettklinker. Vellykkede labforsøk ga tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette i gang storskalatester.

Og kvalitets- og utslippsmålingene herfra er så gode at partene nå har inngått en avtale om å jobbe videre mot kommersiell drift, noe som forutsetter en permanent tillatelse fra Miljødirektoratet.

30 prosent av avfallet forsvinner fra deponiet

– Vi håper å være i gang fra 2020, kanskje enda litt før. Vi starter med våtavfallet ved fabrikken i Askim som utgjør rundt 30 prosent av biproduktene til Glava Isolasjon. De vil da gå rett inn i produksjonen av Leca lettklinker i stedet for å kjøres til deponi, sier leder for lab og utviklingsavdelingen Mads Rikardsen i GLAVA.

Fremover handler det nå om å legge til rette for det produksjonstekniske hos Leca Norge AS, samtidig som Miljødirektoratet formelt må oppdatere utslippstillatelsen for denne typen produksjon.

Skal jobbe med returordninger fra byggeplass

– Det å ta del i en sirkulær økonomi, og inngå partnerskap med selskap som GLAVA, er en del av vår visjon. Vi jobber for å produsere produkter og løsninger for å bedre levevilkår, med fokus på miljø. Det er en av grunnene til at vi utvikler dette prosjektet sammen med GLAVA. Vi forventer i fremtiden å kunne redusere bruken av råstoff, og substituere med biprodukter fra andre industrier, selvfølgelig uten kompromiss når det gjelder den høye kvaliteten på våre egne produkter. Samarbeid med andre industrielle partnere er vår måte å se den sirkulære økonomien utvikle seg, og vi er fornøyd med resultatet av samarbeidet med GLAVA, sier MD Torben Dyrberg i Leca International.

Og så fort den kommersielle driften er i gang, vil man gjøre seg erfaringer som skal bidra til å realisere målet om en gjenvinningsgrad som er langt høyere enn de 30 prosentene man tar fra start.

– Potensialet er jo hele mengden biprodukter fra Glava Isolasjon og vel så det. På sikt er det naturlig å se på mulighetene for en returordning med glassullavkapp fra byggeplass, sier Per Stræde i GLAVA.

Please register your details first

Areas of interest