Leca Lettklinker til utbyggingen av sporvei i Edinburgh

Leca® lettklinker til utbyggingen av sporvei i Edinburgh

STORBRITANNIA: Over 11,000 kubikk av Leca® lettklinker er spesifisert for utbyggingen av det eksisterende Edinburgh trikkenettet. Det har blitt utviklet av en hovedleverandør Sacyr Farrans Neopul (SFN) på vegne av City of Edinburgh Council. Prosjektet skal være ferdigstilt i 2023.

 

Sted: Edinburgh, Skottland
Prosjekt: Utbygging av trikkenettet
Hovedentreprenør: Sacyr Farrans Neopul (SFN) på oppdrag for Edinburgh Council
Produkt: 1,000 m³ av Leca® Lettklinker 10-20mm

 


Målet med utbyggingen av sporveien er å skape en bærekraftig løsning for ren, grønn og tilgjengelig offentlig transport. Den negative innvirkningen på luftkvaliteten reduseres gjennom en reduksjon i biltrafikk, og ved å gå mot en fremtid med netto null karbonutslipp for Edinburgh. I tillegg forventes det å bidra til betydelig sosial og økonomisk fordel til nærområdet og Edinburgh som helhet.

For denne utviklingen ble Leca® Lettklinker spesifisert som en lettvektsløsning som skulle kunne gi robust støtte til fundamentet og sporunderlaget mellom to eksisterende støttemurer.
Samtidig som at den ikke skal påføre for stort trykk på bakken og tilstøtende støttemurer, skal den kunne være opp til 4 meter høy over variable grunnforhold, inkludert løs sand og myk leire/silt.

Leca® lettklinker til utbyggingen av sporvei i Edinburgh

11,000m³ med Leca® Lettklinker ble levert med skip direkte inn til havnen Leith i Edinburgh.

Leca Lettklinker gir grunnarbeidet viktige egenskaper


Basert på et tidligere sporveisprosjekt i Murrayfield, hvor Leca Lettklinker ble Kompremeringen av Leca® Lettklinker brukt for å gi lett bakkestøtte. Den
spesifikke komprimeringsgraden, og reduksjonen i lagertrykket ved basen, er en nøkkelegenskap for spesifikasjonen av materialet. Design-spesifikasjonen krever at en Type 1-fylling skal plasseres over Leca Lettklinker.


11 000 kubikk av Leca Lettklinker ble levert med skip direkte til havnen Leith i Edinburgh – noe som bidrar til å minimere karbonavtrykket ved levering
– og reduserer antallet lastebiler som kreves for å reise og levere til prosjektplassen i Edinburgh.

Leca® lettklinker til utbyggingen av sporvei i Edinburgh

Leca® Lettklinker ble spesifisert som en løsning for å gi et robust fundamentstøtte for sporbunnen mellom to eksisterende støttemurer.

Positive tilbakemeldinger fra entreprenører


Byggleder i Sacyr Farrans Neopul (SFN), Neil Fullerton, forteller at gjennom tidligere relasjoner og prosjekter var det en klar fordel å engasjere seg
og igjen samarbeide med Leca UK når de stod overfor utfordringen med design av grunnarbeidet på prosjektet. Behovet for å opprettholde bruken
av de eksisterende støttemurene og minimere eventuell ytterligere jordkonsolidering, var avgjørende for å levere denne strekningen av banen uten
å forårsake unødig effekt på veggene.


Behovet for levering av nøkkelproduktet på programmet var avgjørende for SFN da disse arbeidene var på den kritiske veien. Det ble levert effektivt
og i tide via skip til bryggekanten bare noen få meter fra arbeidsplassen. Reduserte karbonutslipp med Leca Lettklinker

– Vi er glade for å ha blitt spesifisert for denne fortsettelsen av Edinburgh Tram-utviklingen, og samarbeidet med entreprenørene i Sacyr Farrans Neopul Construction. Vi er glade for å se at de unike egenskapene til Leca Lettklinker har vært en avgjørende faktor for designerne ved å bli spesifisert for dette betydelige prosjektet, forteller Teknisk salgssjef i Leca UK, Robert Branford.


– Vi har jobbet med Farrans Construction på mange geotekniske prosjekter i det siste, inkludert bro-, motorveier og jernbaneutbygginger. Det har vært
en glede for Leca Lettklinker å nok en gang bli vurdert som en løsning for grunnarbeidet, og å få engasjere seg sammen med et fantastisk team på
dette prosjektet. At dette prosjektet tar sikte på å redusere karbonutslippene i sentrum er noe vi som Saint-Gobain-selskap virkelig verdsetter med tanke på en bærekraftig fremtid.

Vi håper innbyggerne i Edinburgh nyter denne historiske utviklingen i mange år fremover og at de bærekraftige fordelene blir ivaretatt for fremtiden.

Please register your details first

Areas of interest