DoP - ytelseserklæringer (alias Declaration of Performance). Ytelseserklæringen skal ifølge reglene inneholde opplysninger om produsent, byggevarens tilsiktede bruk, ytelser, hvilket teknisk kontrollorgan som har vært involvert, hvilke oppgaver som det tekniske kontrollorgan har utført og hvilke sertifikater det tekniske kontrollorganet har utstedt. I Norge skal den være på norsk eller et annet skandinavisk språk.

/sites/leca.no/files/styles/pdf_poster/public/pdf/DOP_thumb_CAPA.png?itok=dj5cVhCI
/sites/leca.no/files/pdf/Ytelseserkl%E2%80%98ring%20%20DoP-NO-Leca10-20Til%20Ver%205%2020200306_0.pdf