Leca® Lettklinker spiller nøkkelrolle i Ofotbanens store oppgradering

Ved å blåse Leca lettklinker under bakken stabiliseres grunnen og gjør det mulig for Narvik stasjon å støtte de massive vekten av godstogene uten fare for setning eller strukturskader.

Ofotbanen, en viktig del av Norges jernbanenettverk, er nå midt i en bemerkelsesverdig transformasjon som vil forme fremtidens transportnettverk. I denne spennende utviklingen tar Narvik stasjon et stort skritt inn i historien, og et av de avgjørende element som gjør denne transformasjonen mulig er Leca® lettklinker og evnen til å blåse den rett på plass.

To splitter nye spor er i ferd med å bli konstruert på Narvik stasjon for å møte den stadig økende etterspørselen etter godsfrakt i regionen. En av de største utfordringene her er å sikre at disse nye sporene kan bære vekten av massive godstog med hele 90 vogner, der hvert vogntog veier utrolige 250 tonn.

Hvordan har de klart å løse dette problemet? Svaret er enkelt: Leca® lettklinker! Ved å blåse Leca lettklinker under bakken, stabiliseres grunnen og muliggjør at Narvik stasjon kan støtte de massive vekten av godstogene uten risiko for setning eller strukturskader.

Volt Entreprenør AS har vært på banen som utførende aktørene i dette prosjektet. Med stor dyktighet og nøyaktighet har deres team jobbet seg flere meter under bakken og sørget for at Leca lettklinker blir forsvarlig plassert, selv i trange tunneler. Dette har vært en avgjørende faktor for at prosjektet har kunnet gå som planlagt.

Et annet flott aspekt ved dette prosjektet er den raske leveransen av Leca kulene. De blir hentet direkte fra lageret på Tovik, noe som ikke bare har bidratt til effektivitet i byggeprosessen, men også til en miljøvennlig tilnærming som vi i Leca er veldig opptatt av.

Dette prosjektet er et ypperlig eksempel på hvorfor bruken av Leca® lettklinker er genialt. Ingen andre materialer kunne like enkelt og effektivt løse en utfordring av denne typen på samme måte.

Vi er stolte over å kunne bidra til utviklingen av Ofotbanen, som forventes å få en betydelig innvirkning på regionens fremtidige økonomi og bærekraft. Dette er en milepæl i Norges transportsektor og en modell for fremtidige infrastrukturprosjekter som kombinerer innovasjon og bærekraft.

En av gutta fra Volt Entreprenør jobber seg ned flere meter under bakken og sørget for at Leca lettklinker blir forsvarlig plassert, selv i trange tunneler.
En av gutta fra Volt Entreprenør jobber seg ned flere meter under bakken og sørget for at Leca lettklinker blir forsvarlig plassert, selv i trange tunneler.
Det er ikke store plassen inne disse tunellene, men med muligheten for å blåse Lecaen på plass, går dette fort
Det er ikke store plassen inne disse tunellene, men med muligheten for å blåse Lecaen på plass, går dette fort.
Den raske leveransen av Leca kulene som blir hentet direkte fra lageret på Tovik bidrar til effektivitet i byggeprosessen og en miljøvennlig tilnærming som vi i Leca er veldig opptatt av
Den raske leveransen av Leca kulene som blir hentet direkte fra lageret på Tovik bidrar til effektivitet i byggeprosessen og en miljøvennlig tilnærming som vi i Leca er veldig opptatt av.
En av de største utfordringene her er å sikre at disse nye sporene kan bære vekten av massive godstog med hele 90 vogner, der hvert vogntog veier utrolige 250 tonn
En av de største utfordringene her er å sikre at disse nye sporene kan bære vekten av massive godstog med hele 90 vogner, der hvert vogntog veier utrolige 250 tonn.

Please register your details first

Areas of interest