Leca Lettklinker sikrer historisk bygning i Trondheim

Anleggsleder Matthias Lepkowski i NCC (t.v.) og salgssjef Frank Nornberg i Leca Norge foran det som skal bli Trondheims største kontorarbeidsplass. (Foto: Jan Vestre)

Når en 100 år gammel trikkestall skal integreres i morgendagens kontorbygg så setter det krav til hvilken fyllmasse som kan benyttes. 
-Leca lettklinker er et etterspurt produkt i dagens ROT-marked, forteller Frank Nornberg i Leca Norge.

Når en 100 år gammel trikkestall skal integreres i morgendagens kontorbygg så setter det krav til hvilken fyllmasse som kan benyttes. 
-Leca lettklinker er et etterspurt produkt i dagens ROT-marked, forteller Frank Nornberg i Leca Norge.

Av Jan Vestre

"Teknobyen" er med sine 2500 ansatte og 115 000 kvadratmeter fordelt på fem moderne kontorbygg et av Trondheims viktigste områder for næringsvirksomhet.

Nå utvides Teknobyen med en helt nytt bygg på 48 400 m2 kalt "Teknostallen". Byggherre er KLP Eiendom, mens NCC er totalentreprenør for prosjektet som er beregnet til å koste i overkant av 1 milliard kroner.

I tillegg til å huse morgendagens kontorplasser vil "Teknostallen" også inneholde treningssenter, butikker, spisesteder og en 3000 m2 stor innglasset helårshage som vil være åpen for byens befolkning.

Sentralt i det som skal bli Trondheims nye senter for teknologi og innovasjon står også en gammel trikkehall fra 1923. Trikkehallen ble tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte Berg som også tegnet flere jugendstilgårder i Trondheim.

Historisk bygning

-Trikkehallen på Dalsenget er en av fire bevarte trikkehaller og er et flott arkitektonisk kulturminne og et viktig minne om transporthistorien i Trondheim, forteller byantikvar i Trondheim, Mette Bye.

Ifølge Bye er det langt fra hverdagskost at et kulturminne transformeres såpass kraftig som det blir gjort i forbindelse med byggingen av "Teknostallen".

-Noe av grunnen til at vi allikevel har kunnet anbefale prosjektet er at bygningen tidligere har brent og at det innvendig er lite igjen å ta vare på. Man har også unngått å bygge høyt inne i selve gårdsrommet, forklarer Bye.

Byantikvaren sier det hele veien har vært lagt vekt på å spille inn at det skal være høy arkitektonisk kvalitet på det nye som tilføres

-"Teknostallen" blir et tyngdepunkt i etableringen av et nytt sentrumsområde langs Elgeseter gate der trikkestallen blir en historisk identitetsbærer. Fasaden er et flott fondmotiv og en viktig byromsvegg mot en sentral ny plass.

Prosjektsjef i KLP Eiendom Trondheim Lasse Volden sier det har vært viktig å ta vare på historien til den gamle trikkestallen.

-Vi ønsker ikke bare å bevare et stykke av Trondheims historie, men også å bruke dette prosjektet til å skape fremtidens kontorbygg. Det handler om å respektere fortiden mens vi bygger for en fremtid hvor arbeidsplassen ikke bare er et sted å jobbe, men også et sted for trening, shopping og sosiale aktiviteter rett ved siden av der man jobber.

Å skulle integrere trikkestallens historie med moderne fasiliteter har imidlertid ført med seg ekstra kostnader.

-Vi anslår at dette har lagt til rundt 20 millioner kroner til prosjektets totale budsjett. Dette har vi investert i nøye restaurering og for å sikre at vi beholder bygningens unike karakter, forklarer Volden.

-Leca Norge jobber tett med både kommuner og rådgivende konsulenter for å finne de beste løsningene, forteller Frank Nornberg (t.v.). Her i samtale med anleggsleder Matthias Lepkowski i NCC (Foto: Jan Vestre)
-Leca Norge jobber tett med både kommuner og rådgivende konsulenter for å finne de beste løsningene, forteller Frank Nornberg (t.v.). Her i samtale med anleggsleder Matthias Lepkowski i NCC (Foto: Jan Vestre)
I tillegg til å bli Trondheims største kontorarbeidsplass, vil ”Teknostallen” også inneholde treningssenter, butikker, spisesteder og en 3000 m2 stor innglasset helårshage. (Illustrasjon: KLP Eiendom)
I tillegg til å bli Trondheims største kontorarbeidsplass, vil ”Teknostallen” også inneholde treningssenter, butikker, spisesteder og en 3000 m2 stor innglasset helårshage. (Illustrasjon: KLP Eiendom)
Den gamle trikkestallen på Dalsenget i Trondhjeim ble bygd 1923. I 1956 brant store deler av av bygget sammen med mesteparten av vognparken til daværende Trondheim Sporvei. (Foto: Trondheim byarkiv, fotograf ukjent)
Den gamle trikkestallen på Dalsenget i Trondhjeim ble bygd 1923. I 1956 brant store deler av av bygget sammen med mesteparten av vognparken til daværende Trondheim Sporvei. (Foto: Trondheim byarkiv, fotograf ukjent)
Mette Bye (bildet) er byantikvar i Trondheim. (Foto: Jan Vestre)
Mette Bye (bildet) er byantikvar i Trondheim. (Foto: Jan Vestre)

Utfordringer

Matthias Lepkowski har jobbet i byggebransjen i 30 år og har vært med på en rekke store prosjekter som blant annet Lerkendal Scandic Hotell, Gardermoen Pir Nord og Campus Ås.

Nå er han NCC sin anleggsleder for fase 2 i byggingen av det som vil bli Trondheims største kontorarbeidsplass.

Lepkowski forteller at det er flere utfordringer når et historisk bygg som den gamle trikkestallen skal integreres i et nytt og moderne bygg.

-Utfordringen er å beskytte eksisterende konstruksjoner for store skader med tanke på alle arbeidsoperasjoner som pågår. Særlig gjelder dette i forbindelse med jetpeling, utgraving av tomt, avretting og komprimering av massene for nybygget. Vibrasjoner og rystelser er en real utfordring, forklarer Lepkowski.

Inga Krattebøl er prosjekteringsleder i NCC og har vært en del av prosjekteringsteamet allerede fra samspillsfasen.

I forbindelse med fasaden til den gamle trikkehallen har hun bistått med å koordinere den tverrfaglige koordineringen mellom arkitekt, geoteknikker, rådgivende ingeniør bygg og NCC som utførende part.

Krattebøl forteller at byggingen av en parkeringskjeller på 3550m2 under den gamle trikkestallen har bydd på flere store utfordringer.

-Siden kjelleren ligger under fundamentene til den gamle fasaden har vi vært nødt til å refundamentere hele fasaden. Jetpeling ble valgt som løsning fordi jetpeler fungerer både som refundamentering og sikring av byggegrop.

Jetpelene lages med en teknikk som heter jetgrouting og blir en del av den permanente konstruksjonen. Innenfor jetpelene settes prefabvegger opp som kjellervegger.

De skråstilte jetpelene tar i hovedsak opp vertikaltrykket fra den eksisterende fasaden og ikke like mye horisontaltrykk fra jordmassene rundt. 

Da man under bygging ikke har tilstrekkelig horisontalavstivning av kjellerveggene før betongkonstruksjonen i sin helhet er på plass, ble det behov for å bruke lette fyllmasser for å minke kreftene fra jordtrykket mot kjellerveggene.

-Det var også behov for isolasjon på utsiden av kjellerveggene, så i og med at vi hadde liten plass til å arbeide mellom jetpeler, eksisterende fundamenter og vegger, var Leca lettklinker med sine isolerende egenskaper et fint alternativ, forklarer Krattebøl.

 

Logistikken er ofte en stor utfordring når det bygges midt i et etablert sentrumsområde. . Dette løses imidlertid enkelt med egne biler som gjennom lange slanger kan blåse på plass 50 m3 i timen.  (Foto: Steffen Ødegård / KLP Eiendom)
Logistikken er ofte en stor utfordring når det bygges midt i et etablert sentrumsområde. . Dette løses imidlertid enkelt med egne biler som gjennom lange slanger kan blåse på plass 50 m3 i timen. (Foto: Steffen Ødegård / KLP Eiendom)
Teknohallen blir på hele 115 000 m2 og blir Trondheims største kontorarbeidsplass.I bakgrunnen skimtes Nydalsbrua, et tidligere prosjekt for Leca Norge. (Foto: Steffen Ødegård / KLP Eiendom)
Teknohallen blir på hele 115 000 m2 og blir Trondheims største kontorarbeidsplass.I bakgrunnen skimtes Nydalsbrua, et tidligere prosjekt for Leca Norge. (Foto: Steffen Ødegård / KLP Eiendom)
Inga Krattebøl (bildet) er prosjekteringsleder i NCC (Foto: Jan Vestre)
Inga Krattebøl (bildet) er prosjekteringsleder i NCC (Foto: Jan Vestre)
En arbeider hos entreprenøren NCC sørger for at Leca Lettklinker blåses på plass (Foto: Jan Vestre)
En arbeider hos entreprenøren NCC sørger for at Leca Lettklinker blåses på plass (Foto: Jan Vestre)

Leca lettklinker

Totalt leverer Leca Norge 1000m3 med lettklinker til byggingen av "Teknostallen".

Salgssjef for region nord, Frank Nornberg, sier et av de største fortrinnene til Leca lettklinker er hvordan man klarer å løse de logistiske utfordringene på byggeplassen.

-Logistikken er ofte en stor utfordring når det bygges midt i et etablert sentrumsområde. Dette løses imidlertid enkelt med egne biler som gjennom lange slanger kan blåse på plass 50 m3 i timen. Med denne løsningen reduserer man også tradisjonelle inngrep som kan skade bygningene.

Nornberg forteller at det ved dette prosjektet ikke bare var viktig hvordan man kunne løse innblåsingen, men også fyllmassens gode isolerende egenskaper.

-Fraksjon 8/20 egner seg godt til Teknostallens krav til u-verdi. I dette prosjektet erstatter også Leca lettklinker andre isoleringsmaterialer.

Nornberg sier ROT-markedet (rehabiliterings-, ombyggings og tilbyggsmarkedet) er et viktig satsningsområde for Leca Norge.

-"Teknostallen" er kun et av flere ROT-prosjekter hvor Leca har utarbeidet løsninger for levering av lettklinker på en effektiv, skånsom og kostnadsbesparende måte. Vi jobber tett med både kommuner og rådgivende konsulenter for å finne de beste løsningene, avslutter Nornberg.

"Teknostallen" er planlagt ferdigstilt i september 2025.

 

At det er trangt på byggeplassen er ingen hindring når fyllmassen kan blåses på plass med lange slanger (Foto: Jan Vestre)
At det er trangt på byggeplassen er ingen hindring når fyllmassen kan blåses på plass med lange slanger (Foto: Jan Vestre)
Slangen som skal blåse på plass Leca Lettklinker klargjøres av sjåføren fra Westgaard. (Foto: Jan Vestre)
Slangen som skal blåse på plass Leca Lettklinker klargjøres av sjåføren fra Westgaard. (Foto: Jan Vestre)
En arbeider hos entreprenøren NCC sørger for at Leca Lettklinker blåses på plass (Foto: Jan Vestre)
En arbeider hos entreprenøren NCC sørger for at Leca Lettklinker blåses på plass (Foto: Jan Vestre)
Slangen fra blåsebilen til Leca kommer til overalt. (Foto: Jan Vestre)
Slangen fra blåsebilen til Leca kommer til overalt. (Foto: Jan Vestre)

Please register your details first

Areas of interest