Leca 800 som tilslag til lettbetong

Nydalsbrua viser hva som er mulig å få til ved bruk av Leca 800 som tilslag til lettbetong

Nydalsbrua viser hva som er mulig å få til ved bruk av Leca 800 som tilslag til lettbetong

Det bygges stadig flere spektakulære konstruksjoner i Norge. Nydalsbrua i Trondheim er et av flere eksempler hvor bruken av lettbetong har vært avgjørende for å løse de tekniske utfordringene. -Markedet for tilslag som Leca 800 vil øke kraftig i årene som kommer, spår salgs- og markedsdirektør Vidar Solberg i Leca Norge.

Av Jan Vestre

I oktober, hele åtte måneder før sluttfristen, åpner den 184 meter lange Nydalsbrua over Nidelva i Trondheim for trafikk.

Brua, som allerede har rukket å bli et nytt landemerke i trønderhovedstaden, vil bidra til at rushtrafikken på sørsiden av byen vil flyte betydelig lettere.

Med en kostnadsramme på 1,7 milliarder er Nydalsbrua det desidert største prosjektet i sitt slag i Miljøpakken. Byggherre er Statens vegvesen, mens Skanska er entreprenør.

I begynnelsen av juni ble en viktig milepæl i prosjektet nådd da den siste støpen av selve broa ble gjort. Anledningen ble høytidelig markert med både marsipankake og tale for de vel 100 fremmøtte.

Tilstede under markeringen var også representanter for Leca Norge AS som har levert totalt 1200 m3 med lettklinker av typen Leca 800 som tilslag til lettbetongen.

-Leca 800 er et produkt som er med på å løse tekniske utfordringer og i mange prosjekter bidra til redusert CO2-utslipp. Jeg tror markedet vil øke i årene som kommer. Vi bygger mer og mer spektakulære konstruksjoner og kravet til å redusere CO2 utslipp i byggebransjen blir større. Det vil presse fram nye miljøvennlige produkter i markedet, og Leca 800 vil være en del av løsningen, forteller salgs- og markedsdirektør i Leca Norge AS, Vidar Solberg.

Leca Lettklinker

Lettbetong

Sjefsrådgiver Sverre Smeplass i Skanska Norge forteller at det har vært flere konstruksjonsmessige utfordringer knyttet til utformingen av Nydalsbrua.

-Utførelsesmessig er det byggingen av det massive rundkjøringslokket som har tatt mest ressurser. Denne konstruksjonen er på 2700 m3 og er støpt i én operasjon. Vi brukte 6 måneder på å forskale, og 4 måneder på å avforskale rundkjøringslokket.

Smeplass forteller at også byggingen av selve brua har bydd på utfordringer.

fundamentene til skråsøylene under rundkjøringslokket. Normalt ville disse kreftene blitt ført ned i fundamentet under selve tårnet, men dette har ikke vært ikke mulig i og med at tårnet står så langt bak, forklarer Smeplass.

Smeplass er med sine 5 år i SINTEF, 10 år ved NTH/NTNU og 22 år i Skanska en nestor i norsk betongbransje. Sjefsrådgiveren har vært med på å vinne ikke mindre enn syv utgaver av bransjeprisen "Betongtavlen".

Smeplass har vært involvert i en rekke større prosjekter, blant annet Operatunnelen i Oslo. De første årene av karrieren var imidlertid Smeplass mest involvert i store betongkonstruksjoner offshore.

-To av høydepunktene var konstruksjonen av Heidrun og Troll GBS. Begge plattformene ble for øvrig produsert med en andel lettilslag slik som den nye brua på Sluppen, forteller Smeplass.

Kravet om ikke å forstyrre Nidelva fordret at Nydalsbrua måtte ha en viss lengde på spennent. 

-Bruken av fritt-frambyggmetoden, med en stor bruvogn som krager ut over bruenden har gitt behov for en vektreduksjon, noe som er løst ved bruk av lettbetong. I ferdig tilstand er det imidlertid ikke behov for denne vektreduksjonen, da gir nemlig brukassen og kablene til sammen mer enn nok kapasitet til å ta opp både egenlast og nyttelast, forklarer Smeplass.

Pumping og tobbestøp

Nydalsbrua er bygd etter fritt-frambygg-metoden. Smeplass forteller at bruken av lettbetong gjorde logistikken rundt støpearbeidene av selve brua relativt ukomplisert da det gikk med kun 40-70 m3 per støp.

-Pumping ble utført der vi kunne føre fram betongen direkte med bommen på pumpebilen. Slange- og rørutlegg ble imidlertid vurdert å være for risikofylt på grunn av faren for proppdannelser. Tobbestøp ved bruk av kran fungerte problemfritt på vognstøpene midt over elva da størrelsen på støpene var begrenset, forklarer sjefsrådgiveren.

R&D Manager i Leca Norge AS, Geir Norden, forteller at utfordringen lå i å finne det riktige forfuktingsnivået slik at lettbetongen ble pumpbar.

-Gjennom et langt bransjesamarbeid og utvidet dokumentasjon med blant annet tynnslipp analyser, har vi dokumentert at optimalt vanntilsetning nivå for Leca 800, 4-12 mm er ca 15% vekt av bulkvekt, opplyser Norden.

Norden forteller videre at det også er hensiktsmessig med lavest mulig pumpetrykk.

-Dette oppnås ved en resept med høy flyt og lav viskositet. Leca LWA har avrundet kuleform noe som bidrar til lite friksjon i pumpeslangen. Det er hensiktsmessig å trekke betong ut av pumpeslangene ved å reversere pumpene når det blir opphold i støpearbeidet. Dette for å unngå at betongen blir stående under permanent trykk.

Sjefsrådgiver i Skanska, Sverre Smeplass (t.v.), i samtale med representanter fra Leca Norge AS. F.v.: salgs- og markedsdirektør Vidar Solberg, Salgssjef Midt- og Nord Norge Frank Nornberg og R&D Manager Geir Norden.
Sjefsrådgiver i Skanska, Sverre Smeplass (t.v.), i samtale med representanter fra Leca Norge AS. F.v.: salgs- og markedsdirektør Vidar Solberg, Salgssjef Midt- og Nord Norge Frank Nornberg og R&D Manager Geir Norden.
På vognstøpene midt over elva ble det benyttet tobbestøp ved bruk av kran. Ellers ble lettbetongen pumpet fra bil.
På vognstøpene midt over elva ble det benyttet tobbestøp ved bruk av kran. Ellers ble lettbetongen pumpet fra bil.
I tillegg til å levere 1200 m3 med lettklink som tilslag, har Leca Norge også levert 500 m3 med Iso 8/20 til bakfylling mellom betongkonstruksjon og fjellet, dette for å redusere noe trykk mot betong. Dette ble levert av Syltern som er underentreprenør for Skanska.
I tillegg til å levere 1200 m3 med lettklink som tilslag, har Leca Norge også levert 500 m3 med Iso 8/20 til bakfylling mellom betongkonstruksjon og fjellet, dette for å redusere noe trykk mot betong. Dette ble levert av Syltern som er underentreprenør fo
Sjefsrådgiver i Skanska, Sverre Smeplass (bak) tok i mot representanter fra Leca Norge AS i forbindelse med markeringen av sammenstøpingen av Nydalsbrua. F.v.: R&D Manager Geir Norden, salgs- og markedsdirektør Vidar Solberg og Salgssjef Midt- og Nord Norge Frank Nornberg
Sjefsrådgiver i Skanska, Sverre Smeplass (bak) tok i mot representanter fra Leca Norge AS i forbindelse med markeringen av sammenstøpingen av Nydalsbrua. F.v.: R&D Manager Geir Norden, salgs- og markedsdirektør Vidar Solberg og Salgssjef Midt- og Nord Nor

Effektiv logistikk

Selve produksjonen av lettbetongen er det Unicon AS som har stått for. Selskapet er Norges ledende betongleverandør med 150 ansatte og 24 faste fabrikker.

Frank Nornberg er Leca Norge sin salgssjef for området Midt- og Nord-Norge. Han forteller at Leca 800 ble fraktet med bil fra Leca-fabrikken på Rælingen til Unicon sitt lager ved Piren i Trondheim.

-Hele leveransen til brua er lagret og fraktet på en slik måte at man til enhver tid har hatt kontroll på fukt. En god logistikk er avgjørende for å sikre den nødvendige framdriften ved glidestøp, forklarer Nornberg.

I forbindelse med Nydalsbrua har det vært jobbet mye med å finne det optimale mellom høy fasthet og lav vekt på lettbetongen. Geir Norden forteller at Leca 800 i så måte er veldig fleksibelt som tilslag.

-Høyfast Leca LWA kan produseres i ulike densiteter og kan derfor benyttes til å produsere lettbetong med densitet fra 1300 kg/m3 og opp til samme densitet som normal betong. Leca LWA er derfor et svært fleksibelt tilslag.

Landemerke

Den første brua som ble bygd med høyfast lettbetong i Norge var Endrestø bru i Rogaland i 1987. Siden har stadig flere bruer i Norden blitt bygd med betong av lavere densitet.

Solberg forteller at Leca lettklinker i denne sammenheng har blitt et stadig mer etterspurt tilslag i produksjonen av lettbetong.

-Nydalsbrua og Trysfjordbrua utenfor Kristiansand er de første broprosjektene i Norge av en viss størrelse hvor Leca er involvert. Ved begge broprosjektene har innovasjon vist hva som er mulig å få til når man blir utfordret på å finne gode gjennomførbare løsninger.

Trioen fra Leca Norge synes det var flott å få være med på sammenstøpingen av Nydalsbrua.

-Det er dager som dette som gjør det ekstra artig å gå på jobb. For oss i Leca så har dette vært et prosjekt vi har vært stolte av å ha vært en del av. Leca Norge har i samarbeid med Unicon og Skanska bidratt til å finne nye og innovative løsninger når det gjelder lettbetong, avslutter de.

Please register your details first

Areas of interest