Leca Frost kalkulator

Frostsikring med Leca® lettklinker
Årsmiddeltemperatur
°C
Frostmengde
h °C


Leca® lettklinker
Densitet
275 +/- 15%
kg/m3
Fuktinnhold
3-10 %
(volum%)
Termisk konduktivitet
ʎd
W/(mK)


Kalkulatoren er et enkelt og anvendelig verktøy som gir et forslag til hvordan en vei kan bygges opp for å gi god frostsikring under forskjellige forhold.

Den tar hensyn til årsmiddeltemperatur, frostmengde og andre forhold, og beregner tykkelse på frostsikringslag og resten av vei-konstruksjonen for veier med forskjellig trafikkgrunnlag – fra gangvei/ parkeringsplass til motorvei.

 

 

Type vei            Statisk frostmengde

Motorvei                   F100

Hovedvei                  F10

Lavtraffikert vei       F10

Parkeringsplass      F10

Gangvei/trafikk        F10

Leca frost kalkulator