Ana Raquel Fernandes

 

Ana Raquel er en spesialist innen bærekraft, er 27 år gammel, bor i Portugal og har en mastergrad i kjemiteknikk med spesialisering innen miljø, prosess og energi fra University of Coimbra - Portugal. Etter sin universitetsgrad fullførte hun en høyere grad i økonomisk og industriell ledelse.

Ana Raquel har praktisk erfaring fra å jobbe mange år som laboratoriesjef ved Leca sitt produksjonsanlegg i Avelar, Portugal. I løpet av denne perioden har Ana Raquel fått betydelig innsikt og kunnskap i den industrielle produksjonsprosessen fra begynnelse til fullføring.

 

Hva betyr bærekraft for deg?

For meg er bærekraft mer enn et konsept eller en ny markedsdriver. I mange år har jeg vært bevisst på å leve mitt personlige liv for en bedre fremtid uten å gå på bekostning av ressursene jeg bruker. Da jeg aktivt søkte etter min første jobb, søkte jeg etter en organisasjon som speilet tankegangen min; skape ressurseffektivitet og jevnlig søke etter å forbedre sine bærekraftsmål hver dag - dette var årsakene til at jeg startet min profesjonelle reise med Leca Portugal.

Alle aktiviteter vi fortsetter i løpet av dagen er til slutt prosesser. Hvis disse prosessene er optimalisert effektivt, vil vi forbruke mindre ressurser - bruke mindre energi til å produsere det samme målet uten å gå på bekostning av miljøet eller våre sosiale samfunn - for meg er dette bærekraft.

Jeg tror bærekraft er en måte å leve på - enveis vekst.

Hvorfor bestemte du deg for å gå inn i feltet bærekraft? Hva gjør bærekraft interessant for deg?

Min første jobb i Leca Portugal var som laboratoriesjef, det var der jeg først møtte på bærekraft i LECA, selv om det var i liten skala. Ansvaret var blant annet analyse av råvarer og brennbare stoffer for å optimalisere produksjonen. Målet vårt var å forbedre effektiviteten i ovn-prosessen gjennom analyse av de økonomiske og miljømessige søylene til bærekraft.


På college var jeg fokusert på bærekraft ved å ta en mastergrad i kjemiteknikk med spesialisering i miljø, prosess og energi fra University of Coimbra - Portugal. Så du kan si at jeg har jobbet med bærekraft siden den gang.
Men hvorfor øker bærekraft interessen min? Vel, i dag har flertallet av befolkningen i den vestlige verden tilgang til utdannelse og informasjon; til helsevesenet; forbedrede leve- og arbeidsforhold. For eksempel kan du reise fra Lisboa til Paris på to timer, mens den samme turen ville ta flere dagers generasjoner siden. Så, hjulet var allerede i bevegelse for lenge siden? Så nå må vi forbedre og optimalisere “hjulet”. Selvfølgelig skaper tilgjengeligheten og komforten vi har i dag - som å reise fra Lisboa til Paris på to timer, sine egne problemer som vi er vitne til i dag; forurensning, utslipp av CO2, mer trafikk, økt industri og dessverre flere ulikheter. Dette er den interessante delen av bærekraftsproblemet og det som gjør meg glad i arbeidet mitt - å være en del av optimaliseringsprosessene og skape bærekraft. Bærekraft er en tankegang som gir mening i alle prosesser.

Hva gleder deg mest i din nye rolle som bærekraftspesialist for Leca International?

At jeg vil være en del av det nye innledende kapittelet for bærekraft for virksomheten, ta en integrert del i nye måter å optimalisere ressursene for å skape effektive prosesser og demonstrere dette for samfunnet og kundene.

Er du kjent med selskapets strategi for bærekraft og føler du at den er i tråd med selskapets visjon?

Selskapets strategi og visjon må tilpasses for å oppnå det grunnleggende målet for å forbedre selskapets mål innen bærekraft. Vår visjon er å forbedre levekårene og beskytte miljøet, dette er en klar uttalelse om bærekraft. Bærekraft må være hjertet i selskapet, støttet fullt ut av toppledelsen, noe som er tilfelle for både LECA og morselskapet Saint-Gobain.

Kan du nevne noen bærekraftsprosjekter som Leca allerede jobber med?

Ja, LECA jobber allerede med bærekraft i en årrekke. For eksempel, i vårt produksjonsanlegg i Kuusankoski, Finland, utviklet anlegget i 2004 et varmegjenvinningsanlegg som gjør at restvarmen fra ovnene kan brukes i fjernvarmenettet i regionen (ikke i drift i dag). I Hinge, Danmark, har vi SPIR-prosjektet i gang (Sustainable Production & Innovative Recycling) som vil redusere bruken av fossile brennbare stoffer i produksjonsprosessen, gjennom bruk av biomasse. I Avelar, Portugal, starter vi installasjonen av et solcelleanlegg for å produsere elektrisitet, som vil være funksjonelt i august 2021.

Hva ser du på som de viktigste utfordringene i omfanget av bærekraft innen byggemarkedet og i selskapet?

Først må vi forstå markedskravene som viser forskjellige behov og krav, helt ned til landsspesifikke nivåer. Et eksempel på dette inkluderer Norden, der det er nødvendig å ha materialer med lavere CO2-fotavtrykk eller / og en høy komponent av resirkulert materiale allerede i dag. Så den viktigste utfordringen er å oppnå disse produktstandardene nå og å fortsette å jobbe med nye innovative investeringer og gi kontinuerlige og nødvendige endringer i produksjonen. Hovedutfordringen vil være tidsrammer for krav.

 

Har du allerede definert aktivitetene for å redusere selskapets miljøavtrykk?

Vi er allerede klar over miljøpåvirkningen av produktene våre; den høye energien til å transformere 1 m3 leire til 5 m3 lett utvidet leire. Akkurat nå er vårt fokus å etablere veikartene for alle produksjonsanlegg for å redusere overskuddsutslipp innenfor det omfanget som er satt av Saint Gobain.

 

Hva blir hovedoppgavene / fokuset ditt i nær fremtid?

Hovedfokuset er å evaluere alle produksjonsanleggene våre og etablere veikartene for å definere hvordan vi kan redusere vårt miljøavtrykk. Samtidig jobber jeg med inndataene til Saint Gobain - å definere og redusere våre direkte og indirekte utslipp, samt utslippene som frigjøres under forsyningskjeden. Dette er et stort arbeid - men viktigere, for å evaluere alle aspekter av vår bærekraftige innvirkning på hele verdikjeden - vi bruker GHG-protokolltilnærmingen sammen med alle selskaper i Saint Gobain.

Videre vil oppgavene mine være å utvikle og vedlikeholde seksjonen om bærekraft på vårt nye nettsted, som jeg inviterer alle til å få tilgang til og forstå arbeidet vi gjør for å oppnå vår misjon og visjon om bærekraft.

 

Saint Gobain har satt sine bærekraftige mål som Net Zero Carbon innen 2050 - Har Leca International de samme målene og hvordan kan de oppnås?

Målene til Saint Gobain er filtrert til alle selskapene, så de globale målene for Leca International er de samme. I dette øyeblikket må vi oversette det til mål per land og per plante og se hvordan de kan brukes og "passe til oss" fordi vi trenger å tilpasse dem til vår daglige virkelighet. Midtmålsmålene i Saint Gobain reduserer CO2-utslippene med 33% innen 2030 - Våre mål er å gå utover disse målene og presentere enda mer aggressive mål.

Vår strategi er å evaluere fortiden om råvarer, resirkuleringsmaterialer i prosessen, energier og brennbare stoffer, for å se hva vi trenger å endre og hvordan vi skal gjøre det. Disse endringene vil være trinn for trinn, og tilpasses behovene fra markedene. Og vi må ikke glemme at denne typen endringer vil kreve investering og endring.

Please register your details first

Areas of interest