E16 Bjørum-Skaret: Effektiv blåsing av Leca

E16 Bjørum-Skaret: Effektiv blåsing av Leca

Leca blåses direkte på plass i tunellen

E16 Bjørum-Skaret er en viktig del av utbyggingen av motorveien mellom Sandvika og Hønefoss. Dette omfattende prosjektet, som strekker seg over en avstand på 8,4 kilometer, og har som mål å forbedre trafikkflyten og sikkerheten på denne sterkt trafikkerte strekningen. Denne strekningen er høyt prioritert i Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029, og gjennom en totalentreprise har flere aktører samarbeidet for å realisere dette prosjektet. Leca® Lettklinker har blitt benyttet som en del av arbeidet på E16 Bjørum-Skaret-prosjektet, spesielt i de to tunellstrekningene som spenner seg over totalt 4000 meter. Leca har blitt brukt til isolering av rørgaten samt drenering under og mellom fundamentene for veggelementene. Denne bruken av Leca Lettklinker har vist seg å være svært effektiv og har bidratt til å oppnå prosjektmålene.

Skanskas Valg av Leca og Blåsingens Betydning

Leca ble valgt av Skanska som samarbeidspartner for E16 Bjørum-Skaret-prosjektet på grunn av deres imponerende evne til å blåse løs Leca direkte på plass. Dette er noe som skiller Leca fra andre konkurrenter på markedet, og som gjorde oss til det foretrukne valge. Leca kombinerer miljøvennlighet med direkte blåsing, og dette var en avgjørende faktor i beslutningsprosessen.

- Ved å samarbeide med Leca, kunne vi enkelt få blåst på plass Leca Lettklinker inn rett over røra, som vi bruker til en frostfri sone. Leca er også et svært miljøvennlig valg, da alternativet hadde vært å bruke styrofoam plater som inneholder mye plastpartikler, sier Bent Viken Nielsen, driftsleder hos Marthinsen og Duvholt AS. 

Gjennom E16 Bjørum-Skaret-prosjektet har Lecas blåsing av løs Leca vist seg å være en enkel og effektiv metode. Med fordeler som rask leveranse, miljøvennlighet og eliminering av tomemballasje, har Leca bidratt til å oppnå prosjektmålene samtidig som de skaper et bærekraftig og effektivt byggemiljø. Skanska ble imponert over den miljøvennlige løsningen og valgte derfor Leca som sin foretrukne partner.

Leca har bevist sin ekspertise og innovasjonsevne som den eneste leverandøren av blåsing av løs Leca. Ved å levere materialet direkte på plass uten behov for store lagringsområder eller tung løfting, har Leca bidratt til en enklere og mer kostnadseffektiv byggeprosess. 

En betydelig fordel med blåsing av løs Leca er den minimale løftingen som kreves under arbeidet. Dette fører til bedre arbeidsforhold og HMS på byggeplassen.
En betydelig fordel med blåsing av løs Leca er den minimale løftingen som kreves under arbeidet. Dette fører til bedre arbeidsforhold og HMS på byggeplassen.
Leca ble valgt av Skanska som samarbeidspartner for E16 Bjørum-Skaret-prosjektet på grunn av deres imponerende evne til å blåse løs Leca direkte på plass.
Leca ble valgt av Skanska som samarbeidspartner for E16 Bjørum-Skaret-prosjektet på grunn av deres imponerende evne til å blåse løs Leca direkte på plass.
Leca® Lettklinker er i prosjektet brukt i de 2 tunellstrekninger på til sammen 4000 m til isolering av rørgaten og drenering under og mellom fundamentene for veggelementer.
Leca® Lettklinker er i prosjektet brukt i de 2 tunellstrekninger på til sammen 4000 m til isolering av rørgaten og drenering under og mellom fundamentene for veggelementer.
E16 Bjørum-Skaret er en viktig del av utbyggingen av motorveien mellom Sandvika og Hønefoss. Dette omfattende prosjektet, som strekker seg over en avstand på 8,4 kilometer, og har som mål å forbedre trafikkflyten og sikkerheten på denne sterkt trafikkerte strekningen.
E16 Bjørum-Skaret er en viktig del av utbyggingen av motorveien mellom Sandvika og Hønefoss, og har som mål å forbedre trafikkflyten og sikkerheten på denne sterkt trafikkerte strekningen.

Fordeler med Blåsing av Løs Leca

Blåsing av løs Leca har vist seg å være en svært effektiv og enkel løsning i byggeprosjekter, spesielt når tomteforholdene er kronglete og ulendte. Her er noen av fordelene ved bruk av blåsing av løs Leca: 

Mijøvennlig løsning  Leca® Lettklinker er et naturlig materiale laget av leire, og er ekstremt resistent mot frost, kjemikalier og har langvarig holdbarhet. Ved å velge gjenbruk av Leca® Lettklinker viser man en betydelig miljøbevissthet. Alle materialer som gjenvinnes av Leca gjennomgår nøye testing og rengjøring for å sikre høy kvalitet, slik at de kan brukes på nye prosjekter. Dette reduserer mengden avfall, fremmer bærekraftig bygging og reduserer behovet for å utvinne nye ressurser.

Ubegrenset anvendelse uavhengig av tomtebeskaffenhet Løs Leca kan blåses direkte på plass uansett hvilken tilstand tomten er i. Dette gjør metoden svært fleksibel og gir mulighet for rask og effektiv levering av materialet. Med en blåsebil som har en kapasitet på opptil 90 m³ per last, reduseres behovet for tradisjonell massehåndtering betydelig. Dette fører til mindre trafikk på byggeplassen, redusert belastning på veiene og et bedre arbeidsmiljø med tanke på støy, trafikk og forurensning.

Mindre belastning på naturen Blåsing av løs Leca er ikke bare effektivt, men også miljøvennlig, spesielt ved rehabiliteringsprosjekter. Bruken av løs Leca reduserer behovet for tradisjonelle fyllmasser, noe som fører til mindre massehåndtering og mindre belastning på naturen. Det er verdt å merke seg at én blåsebil med Leca tilsvarer hele 1.800 50-liters plastsekker eller kubikksekker med tradisjonelle materialer. Dette bidrar til å redusere avfallsmengden og fremmer en mer bærekraftig byggepraksis.

Praktiske fordeler i byggeprosessen Blåsing av løs Leca tilbyr også praktiske fordeler i selve byggeprosessen. Ved å velge denne metoden elimineres behovet for byggekraner og store lagringsplasser for materialet. Det er heller ikke nødvendig med lossing av lastebiler eller interntransport på byggeplassen. Dette forenkler arbeidsprosessen betydelig og resulterer i betydelige tids- og ressursbesparelser.

Redusert fysisk belastning og bedre HMS En betydelig fordel med blåsing av løs Leca er den minimale løftingen som kreves under arbeidet. Dette fører til bedre arbeidsforhold og HMS på byggeplassen. Arbeiderne blir skånet for tunge løft og redusert fysisk belastning, noe som resulterer i et bedre arbeidsmiljø og redusert risiko for arbeidsrelaterte skader.

Please register your details first

Areas of interest