Rensing av tungmetall

Selv om de er naturlige og nødvendige, kan tungmetaller være skadelige i store nok konsentrasjoner, både for helse og miljø.

Det stilles strenge krav til vannrensing – enten det gjelder industri, veiavløp eller avløpsvann. Likevel har det til nå vært noen begrensninger for hvor rent det rensede vannet faktisk kan bli, rett og slett fordi selv ikke en omfattende sedimenteringsprosess vil være i stand til å fange opp tungmetaller i løst form. Med den teknologien vi har brukt til nå vil derfor løste tungmetaller følge med vannet, til tross for at det renses.

Filtralite® HMR er svært effektivt for fjerning av løste tungmetaller, og vil kunne redusere belastningen på miljøet betraktelig.

Men hva er det som gjør dette materialet så unikt?

Last ned brosjyren og les mer!

Please register your details first

Areas of interest