Leca® Lettklinker sikrer fundamentet på stort signalbygg i Nordland

Leca® Lettklinker sikrer fundamentet på stort signalbygg i Nordland

Leca® Lettklinker sikrer fundamentet på stort signalbygg i Nordland
Har levert 3000 m3 Leca® Lettklinker til "Blålysbygget" på Fauske.

Kommunestyret i Fauske kommune vedtok i februar 2020 at det skulle bygges et nytt kommunalt drifts- og kontorbygg. 
Bygget, som har fått navnet "Blålysbygget", skal huse hele 9 etater og avdelinger, herunder blant annet brannstasjon, legevakt og kommunes avdelinger for VVA og park/idrett.


Synergi mellom ulike beredskapsetater og muligheter for samhandling mellom flere avdelinger har stått sentralt i prosjektet som ble startet opp allerede i 2014.


"Blålysbygget" vil i følge kommunen også åpne opp for viktig næringsutvikling i kommunen ved at kommunal eiendom kan selges og frigis til ny utvikling.


Bygget vil være i to etasjer og ha et bruttoareal på 4570 m². Byggingen startet i oktober 2021 og er forventet å være ferdig våren 2023.


Blålysbygg Fauske

 

Vanskelige grunnforhold

Prosjektet med "Blålysbygget" er delt opp i tre totalentrepriser - grunn, bygg og teknisk. 

Maskinentreprenøren Roald Madsen AS har kontrakt på grunn. Selskapet er i dag en betydelig aktør i anleggsbransjen med 90 ansatte og en omsetning på ca. 250 millioner. 

Distriktsleder Stian Hay forteller at vanskelige grunnforhold på stedet satte krav til hvilken fyllmasse som kunne benyttes.

-Blålysbygget med infrastruktur er bygget på en myr med kvikkleire. For å begrense vektbelastningen på myra så var det behov for å bruke lette masser.

Hay forteller at det å benytte Leca® Lettklinker også har vært tidsbesparende.

-Det at Leca® Lettklinker kunne blåses på plass med slanger har vi spart mye tid på. Spesielt på innsiden av bygget hvor det er begrenset med plass. På utsiden av bygget har vi kunnet benyttet hjullaster og gravemaskiner til å legge ut Leca® Lettklinker, forklarer Hay.
 

Blålysbygg Fauske

 

 

Leca® Lettklinker med rask levering

-Vi er glad for å kunne være en del av dette spennende prosjektet, sier salgssjef i LECA Region Nord, Frank Nornberg.

Nornberg opplyser at det er levert rundt 3000 m3 Leca® Lettklinker til prosjektet, hvorav 1700 m3 ble brukt i byggets gulv.

-En av fordelene med Leca® Lettklinker som fyllmasse er at den fordeler og stabilisere seg selv. Dette er spesielt gunstig med tanke på rørsystemet i gulvet. Man sparer også mye tid ved at lettklinken enkelt blåses på plass gjennom egne slanger.
Leca® Lettklinker ble fraktet med båt og deretter losset over i biler fra K .Simonsen Transport AS. 
-LECA har en rekke lokale samarbeidspartnere noe som gjør at vi raskt og enkelt kan levere over hele landet, avslutter Nornberg.
 

Blålysbygg Fauske

 

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Blålysbygget - Nordland
Sted: Fauske
Byggherre: Fauske Kommune
Byggherrerådgiver: HRP AS - 
Prosjektet utføres i form av delt totalentreprise som håndteres av Fauskebygg AS som er totalentreprenør.

Volum: 3000 m³. 1700 m³ i gulv og 1300 m³ tilbakefylling langs murene.

Please register your details first

Areas of interest