Takparken på Økern Portal

Leca lettklinker ble valgt som tilslag i jordblandingen

Foto: DARK Arkitekter og LARK Landskap

 

Startskuddet for grønn byutvikling 

I 2018 sto det unike næringsbygget Økern Portal klar med en takpark på over 7000 kvadratmeter – et parklandskap med grønne takområder, areal for urbant landbruk og “matnyttig skog”, parsellhager, insektshotell og bikuber, samt fritidsområder og en stor løpebane. Denne takparken, med 360-graders utsikt over Oslo by, markeres som startskuddet på en grønn byutvikling der bondens kunnskap står som sentralt i  satsning. Takparken bidrar til overvannshåndtering og biologisk mangfold samtidig som at det fungerer som et oppholdssted for både lokale og besøkende. Miljøprofilen er sterk, og så langt har bygget oppnådd BREEAM-NOR-sertifikat på nivået Excellent for den unike prosjekteringsfasen som har krevd gjennomgående bærekraftig tankegang.

Bygget eies av Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF), og er tegnet av DARK Arkitekter. Selve takparken er tegnet og designet av Lark Landskap. Vedal Entreprenør AS er totalprosjekterende entreprenør, med blant annet Felleskjøpet, U.Reist og Norgro som totalleverandører av såvarer, plantematerialer og tilhørende driftsmidler.

Lettvektig og porøs – en viktig komponent i jordblandingen

For at det skulle kunne spire og gro oppe “på toppen av Økern”, var det naturligvis behov for store mengder plantejord. Med Nord-Europas største spiselige tak – et allment tilgjengelig område der nyttevekster er den del av beplantningen – skulle U.Reist og Nordgro blant annet levere 1600m3 egenutviklet kompostert jord, og med dette etablere tusenvis av planter, stiklinger og vekster. Leca® har fungert som direkte leverandør for Norgro AS, og har med våre lette og porøse lettklinker vært et naturlig valg som tilslag og blanding i den spesialutviklede jordmiksen – hovedsakelig på grunn av leirkornets letthet, men også for dens unike absorberingsevne. 

Leca® Lettklinkere veier nemlig veldig lite – ca. én femtedel av plukk og stein, men med nesten samme styrke og stivhet. Ved konstruksjon fungerer lettklinkere godt til å redusere totalvekten av bygget, og i svære prosjekter som Økern Portal er bæreevne spesielt viktig. Staffan Bengtsson fra Norgro AS utdyper hvorfor Leca® Lettklinker ble valgt i dette tilfellet.

– Leca® Lettklinker ble valgt av flere årsaker, men i tilfellet Økern Portal, var kanskje den viktigste egenskapen vekt, ettersom vi møtte utfordringer rundt bæreevnen. Utover den lave vekta er porestrukturen viktig for både vann og luft, og den høye spesifikke overflaten til leirmineraler gjør at næringsstoffer også kan bindes til disse. Fysisk og kjemisk stabilitet over tid er også viktige egenskaper, og størrelsen på kulene gav oss en egnet kornfordelingskurve. Det naturlige opphavet til materialet og den geografiske tilgjengeligheten bidro også til valget.

 

Foto: DARK Arkitekter og LARK Landskap

Absorberende og isolerende

Et unikt dreneringssystem i form av store vannbeholdere, spesialutviklet av Felleskjøpet, sørger for utjevning av temperatursvingninger og lagring av regnvann til senere bruk. Plantene kan på den måten suge til seg det lagrede vannet i perioder da det er lite nedbør. Leca er ikke brukt som et drenerende lag, men likevel bidrar lettklinker både til isolasjon og vannlagring med sin åpne porestruktur og gode absorberingsevne. De små, porøse leirkornene forsinker avrenning av regnvann, i tillegg til at de binder til seg blant annet næringsstoffer og støv.

Bærekraftig

Lark Landskap har også, i tillegg til takparken, utarbeidet landskapsplanen for uteområdene rundt paviljongen på Økern Portal, samt det tilhørende park- og torglandskapet. Også her er fokuset å sikre biologisk mangfold og overvannshåndtering. Med bærekraft og innovasjon som hovedfokus i prosjektet, spiller Leca® med sine mange egenskaper en vesentlig rolle i de totalt 8100 kvadratmeter store uteområdene. 

 

Leca lettklinker ble valgt som tilslag i jordblandingen

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Takhagen - Økern Portal
Kunde: Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF)
Entreprenør: Vedal Entreprenør AS
Design bygg: DARK Arkitekter
Design takhage: LARK Landskap
Produkt: Leca® Lettklinker 4-10 mm

Please register your details first

Areas of interest