Overvannshåndtering tilpasser for urban bærekraft

Overvannshåndtering tilpasser for urban bærekraft

I Urban Green Spaces er det mulig å finne et dedikert kapittel, Nature-Based Solutions Using LECA LWA to Increase Urban Sustainability and Support Stormwater Management.

Klimaet som vi vet, endrer seg. En av de mange konsekvensene er de ekstreme naturforandringene som: tørker, stormer og flom. Å ha et svar på dette er nødvendig for å minimere konsekvensene og dempe årsakene, noe som betyr at det er nødvendig å tilpasse seg disse nye scenariene.

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, og opplever klimaendringene. Dette forårsaker økonomiske tap og påvirker livene deres. I 2050 forventes det at sytti prosent av verdens befolkning vil bo i urbane områder. Det blir nødvendig å ha nye muligheter for å hjelpe til med å håndtere dette og øke bærekraften. For å svare på denne utfordringen, er det mulig å regne med naturbaserte løsninger hvor Leca® Lettklinker kan brukes.

I Urban Green Spaces er det mulig å finne et dedikert kapittel, Nature-Based Solutions Using LECA LWA to Increase Urban Sustainability and Support Stormwater Management der detaljerte løsninger kan finnes.

En av forfatterne, Jaran R. Wood - LECA Norge, uttaler seg om dette i kapittelet:

«Urban Green Spaces bør leses av alle som er nysgjerrige på hvordan vi kan sikre trygge, trivelige og bærekraftige habitater for oss å leve i. Med det endrede klimaet må vi endre byene våre også, og vi må tenke nytt om hvordan vi planlegger og bygge løsninger for overvannshåndtering. Kapittelet Nature-Based Solutions Using LECA LWA to Increase Urban Sustainability and Support Stormwater Management tar opp dette svært relevante emnet. Her kan vi lære om nyere vitenskapelige studier og spesifikke tilfeller med løsninger som bruker Leca® Lettklinker, et lett ekspandert leiretilslag, som et substrat for å holde og holde tilbake overvann. Naturbaserte løsninger er også bærekraftige løsninger, og ved å bygge smart med materialer som Leca® Lettklinker reduseres behovet for elektrisitet for å håndtere overvann, det biologiske mangfoldet økes, forurensning fjernes, og samfunnsskader kan minimeres – og slike effekter er alle med på å til et mer bærekraftig samfunn. For å øke byens motstandskraft mot overvann må vi spre kunnskap og skape tverrfaglige arenaer for utveksling av nye ideer, erfaringer og innovasjoner, og denne publikasjonen er et godt eksempel på hvordan vi kan få til dette.»

Jaran R. Wood

Manager | Products, Development, Sustainability

LECA Norway

Please register your details first

Areas of interest