Det som før var et leirfelt ble omdannet til vakker natur

leca

Det naturskjønne området bak Leca-fabrikken synes å være helt uberørt, med trær, busker, innsjøer og dyreliv. Det er nesten ikke til å tro at akkurat her, for omtrent 50 år siden, var det et digert brunt leirfelt. På den tiden var det strenge regler for hvordan leirfeltet skulle tilbakeleveres etter bruk. Og reglene ble fulgt til punkt og prikke. I dag er området naturskjønt og idyllisk. Ikke nødvendigvis på grunn av strenge regler og menneskelig forstyrrelse. Snarere tvert imot.
Det viste seg at mange av de trærne og buskene som ble plantet, døde etter en stund. I stedet oppsto det helt andre arter som man ikke forventet i dette området. Derfor gir ikke lenger myndighetene regler om hva man skal plante, hvor og når. I stedet har de forslag som du frivillig kan følge, eller la naturen gjøre jobben av seg selv.

La naturen bestemme selv
Naturen finner alltid en måte å gjenskape seg selv på, og derfor er planen for dagens leirfelt, som ligger nærme det gamle, å la naturen bestemme selv, med litt hjelp fra oss, etter retningslinjer fra eksperter.
Retningslinjene handler spesielt om å styrke det biologiske mangfoldet som allerede er veldig sterkt i både det gamle og det nye leirfeltet nær Hinge-fabrikken. Salamandere, hjort, honningbier osv. lever i nærområdet. Honningbiene først og fremst fordi vi har latt noen birøktere ha bikube i området, slik at biene kan pollinere blomstene som hjelper dem å spre seg.
Ved utgraving av leire, formes det naturlige innsjøer. For å unngå for mange våte områder blir noen av hullene fylt med overskuddsmasse fra husbygging. Dette betyr at leire fra leirfeltet ligger under huset i form av Leca, mens jorda fra under huset plasseres i leirfeltet - på den måten flytter vi rundt på de ressursene som vi låner fra naturen.

Please register your details first

Areas of interest