Leca® Lettklinker er blitt benyttet i Norsk byggevirksomhet i snart 70 år. Leca® Lettklinkers funksjonalitet i løsninger er i praksis blitt bevist gjennom tusenvis av infrastruktur- og boligprosjekter. Det er viktig for oss at konstruksjonene fungerer som planlagt og har lengst mulig levetid. Og i tillegg til vår lange erfaring, så tar vi kvalitetskontroll på alvor, og vi tester våre produkter for ulike applikasjoner og på flere forskningsinstitutter.


Leca® Lettklinker tilvirkes på en resurseffektiv måte, av naturlig leire som finnes i store forekomster i jordsmonnet. Leca® Lettklinker er dessuten et naturmateriale som kan gjenbrukes, og som aldri forringes over tid.

 

Kontakt gjerne vårt serviceteam for spørsmål!

Leca® Lettklinker har lavere komprimeringsgrad

Komprimering av Leca® Lettklinker er raskt og enkelt. Komprimering utføres direkte på overflaten av sjiktet eller lagvis under utlegging med beltebil, vibratorplate eller en veivals.

I konstruksjonen komprimeres Leca® Lettklinker med kun ca. 10 prosent. Nedknusingsgraden er svært lav, og den granulære formen til Leca® Lettklinker gjør at materialet pakker seg sammen effektivt og permanent.

Hvis lettklinker blåses på plass av trykkluft vil behovet for komprimering reduseres ytterligere. Sammenligningsvis komprimeres skumglass med 15–25 prosent*, avhengig av sorten.

Dette kan resultere i høyere materialforbruk og materialkostnader for skumglass.

 

Kilde: Ytelseserklæring - LECA
Kilde: Produktdatablad - Glasopor


 

Lav kapillærstigning av vann

Leca® Lettklinker ISO 10–20 mm har maksimal kappelær stigehøyde for vann på 75 mm.

Kapillærbrytende egenskaper testes jevnlig ved produksjonsstedets kvalitetskontroll, samt dokumenters av et eksternt kontrollorgan.

For skumglass er den kapillære stigehøyde langt høyrere.

Ordinært kreves det at en kappelær barriere er dobbelt så høy som selve vannets stigehøyde i materialet, det vil si at for Leca® Lettklinker ISO 10-20 mm gjelder 200 mm som barriere.

 

Kilde: Testrapport Geola / 107/2021
Kilde: Produktdatablad - Glasopor


 

Pålitelig termisk isolasjon

Leca® Lettklinker, selv med et grovere isolasjonslag, har neglisjerbar indre konveksjon og opprettholder derfor konstruksjonens varmeisolasjonsevne. Bevegelser i luft fører til varmetap, og i Leca® Lettklinker begrenses luftgjennomstrømningen av porestrukturen.

På grunn av skumglassets grove kornform er gjennomstrømmingen høyre, og konstruksjonenes indre konveksjon gir lavere U-verdi for grovere isolasjonslag, i verste fall, inntil fire ganger større tap. 

Grafene nedenfor viser forandringer i konstruksjonens temperaturfordeling med økende indre konveksjon. Det vertikale luftstrømmen i isolasjon med høy luftpermeabilitet forårsaker en betydelig reduksjon av konstruksjonens varmeisoleringsevne.
 

Termisk isolasjon

Termisk isolasjon

Ikke begrenset til kun takkonstruksjoner

Kilde: 
VTT Expert Services Oy: Testrapport NO VTT-S-02324-16
VTT Expert Services Oy: Testrapport NO VTT-S-02781-15
Rambøll Oy: Effekten av intern konveksjon av lettklinker og skumglass på termisk isolasjon av materialer, 1510039578


 

Det tryggeste fyllmateriale

Leca® Lettklinker er et trygt materiale for grunnen og for grunnvannet. Materialet kan benyttes i grunnvannsområder uten tillatelser eller utredninger. 

Glassproduksjon benytter kjemikalier for å blant annet fjerne bobler og opprettholde klarhet i glassprodukter. Ukritisk bruk av glassprodukter som råmateriale kan føre til at kjemisk bundne metaller frigjøres i prosessen og vaskes ut av materialet, og mulige skadevirkninger på lokalmiljøet på lang sikt er lite dokumentert.


 

Kostnadseffektivt lett fyllmateriale

For de fleste applikasjoner innen lette tilbakefyllinger er Leca® Lettklinker det mest hensiktsmessige materialet.

For eksempel, sammenlignet med skumglass, vil materialkostnadene kunne utgjøre rundt 25 prosent.

Fordelen med Leca® Lettklinker er en lavere kubikkpris og mindre materialtap ved kompresjon.


 

Den mest effektive logistikken

Leca® har mange leveringsmetoder og gunstige leveringsbetingelser, og Leca® Lettklinker leveres til byggeplassen på avtalt tid.

Opptil 95 m³ Leca® Lettklinker kan leveres per lastebil med tilhenger, og sammenlignet med tyngre løsninger er dette kostnadsbesparende og reduserer belastningen på miljøet.


Leca®  Lettklinker lar seg blåse på plass med trykkluft, også til høytliggende steder eller plasser med vanskelig tilgjengelighet. Blåsning av materialet gir lavere CO2-utslipp siden materialet overføres direkte fra transporten til anlegget. Blåsing er tidsbesparende, og praksisen gir ofte betydelig kostnadsbesparing for prosjekter.

Lurer du på noe? Bare ta kontakt!

Please register your details first

Areas of interest