Materialegenskaper

Materialegenskaper

Lett ekspandert leire – Leca® Lettklinker – er et sterkt granulært keramisk materiale med indre luftfylte porer. Leire pelleteseres, tørkes og ekspanderes i en roterende ovn ved temperaturer mellom 1100°C og 1200°C.

Resultatet er kuler av Leca® lettklinker i størrelse 0-32 mm som deretter siktes til i ulike fraksjoner med ulike egenskaper.   

Geotekniske applikasjoner
Leca® lettklinker til geotekniske applikasjoner har tørr bulkdensitet tilsvarende 15-20% av konvensjonelle friksjonsmaterialer.

Lettklinkermaterialer for geotekniske applikasjoner skal CE-merkes i hht EN 13055-2 (Lightweight aggregates for bituminous mixture and surface treatments and for unbound and bound applications). 

Egenskaper for Leca® Lettklinker Iso 10-20 i geotekniske applikasjoner

(TABELA)

Karakteristiske verdier for dimensjonering med Leca® Lettklinker Iso 10-20 

(TABELA)