Her har vi samlet en del informasjon, ideer og inspirasjon for selvbygger/ privatmarkedet. Det er ikke like mange tradisjonelle selvbyggere som det var i sin tid, men interessen er fortsatt stor fra privatfolk som enten ønsker ideer og tips til enkle ting de selv kan bygge, eller som ønsker informasjon om dagens regler rundt selvbygging.

Her vil du finne både våre selvbyggerassistanse med råd og vink for hvordan du går fram, hva du har anledning til å gjøre selv, og hvordan du må forholde deg til lokale byggemyndigheter. Her finner du en del nyttige sjekklister og søknadsskjemaer, som kan hjelpe deg rundt byggebyråkratiet.

I tillegg har vi en god del skisser og tegninger til byggverk du selv kan bygge, stort sett uten å involvere byråkratiet. Det være seg alt fra annekser og garasjer til hagekonstruksjoner og plantekasser.

 

Please register your details first

Areas of interest