Testet Leca Lock for murbransjen

Blokkene er mer presise og er første skift rett, er resten såre enkelt, mener Espen Fallet

Kjernene for garderober og våtrom ved utbyggingen av Brøttum barne- og ungdomsskole var planlagt som løsning i treverk. I stedet ble Leca Lock benyttet som et av de første prosjektene i Norge. 

Skal lime ca 500 kvm Leca Lettveggsblokker

- Dette oppdraget utfører vi også som et ledd i å finne pris for akkordtariffen i murerfaget. Totalt skal vi lime ca 500 kvm Leca Lettveggsblokker. Vi har hatt møter og befaring med personer fra Landstariffrådet/ NML og Fellesforbundet. Resultatet av arbeidet vårt her blir en indikasjon på tidsbruk og en plattform for organisasjonenes videre tariffarbeid, forteller Hans Fallet, daglig leder i Mestermur AS. Bedriften har hovedvekt på murarbeid, men utfører også tømring og betongarbeid. Mestermur AS er lokalisert i Elverum, har 14 ansatte og er medlem av Murmesternes forening i Oslo og medeier i murhuskjeden Håndverksmur AS. 

- Her lå det 100 prosent til rette for bruk av Leca Lettvegg. Men mye i oppdraget var beskrevet i Leca med trekjerne. Vi har et godt samarbeid med NCC , og det var ikke vanskelig å overbevise anleggsleder om at dette var det rette produktet, forklarer Fallet. 

- Vi er alltid åpne for forslag til alternative produkter. Her var uansett beslutningen enkel å ta. Minst like godt egnet og dessuten tidsbesparende, er musikk i mine ører, kommenterer anleggsleder Øystein Bækkelien i NCC . 

Mange fordeler med å lime 500 kvm

- Jeg ble presentert for den nye blokkløsningen Leca Lettvegg på Webers kompetansesenter og er ikke i tvil om fordelene med denne løsningen, forteller Fallet og forklarer nærmere: - Logistikken er langt enklere, og arbeidet mindre omfattende. Vi slipper silo, tvangsblander, blanding ute, tildekning og transport inn. Vi bruker én kilo lim pr. kvm i stedet for 15-20 kg mørtel. I tillegg ville det ha kommet mengder med pussmørtel som nå erstattes av sparkel. Sist, men ikke minst vil jeg nevne hvor enkelt det nå er med føringer av el- og rør. Disse føres nå ned gjennom hullene i blokkene og ut uten å berøre blokkenes overflate. Vi er meget positive, sier Hans Fallet. 

Prosjektinformasjon


Entreprenør: NCC Construction distriktskontor Hamar

Murarbeider: Mestermur AS

Arkitekt: Sjåtil & Fornæss AS

Leca-produkter: Leca Lettveggsblokk

Relaterte produkter: Weber Blokklim, Weber Tynnpuss

Please register your details first

Areas of interest