Sparer Armering Og Betong Med Løs Leca

1 - a_KJorbo web hoved

Fordi dette materialet har så lav egenvekt, sparer vi inn både armering og betong­tykkelse i forhold til om vi hadde benyttet stedlige masser sier prosjektleder Geir Nygård i Selvaag. 

  • Tilbakefyllingen har en lengde på 300 meter og på det dypeste er den 5 meter, forteller prosjektleder Geir Nygård (midten). T.v. Roger Estensen fra Leca og byggeplassformann Kjell Arne Gaukerud.Sprengt ut 50000 kubikkmeter fjell

Til leilighetsprosjektet er det sprengt ut 50.000 kubikkmeter fjell. Bruk av løs Leca som tilbakefylling sparte tid og penger.   

I Sandvika, i Bærum kommune utenfor Oslo, bygger Selvaag boligområdet Kjørbo Vest. Selskapet har siden 1948 bygget nær 50000 boliger i Stor-Oslo. Prosjektet Kjørbo Vest består av 195 leiligheter fordelt på 7 boligblokker med to garasjeplan under hver. Dette er store bygg med store flater, og Selvaag måtte sprenge ut hele 50000 kubikkmeter fjell. Som  tilbake­fylling valgte de en løsning med lav egenvekt og isolerende egenskap.    


Gir oss gevinst

  • Dette gir oss gevinst, forteller prosjektleder Geir Nygård i Selvaag. – Fordi løs Leca er et isolerende materiale, isolerer vi ned bare halvannen meter med tradisjonell isolering. Og fordi dette materialet har så lav egenvekt, sparer vi inn både armering og betongtykkelse i forhold til om vi hadde benyttet stedlige masser, sier Nygård. Han forteller at det er priset et volum på 4500 kubikkmeter løs Leca til denne jobben, men at de antakelig vil bruke mer.
  • Vi har brukt et produkt med isolerende og drenerende egenskaper, og som vi vet er bra. Også byggherren Sandvika vest Boligutvikling AS er fornøyd med denne løsningen, fastslår Geir Nygård.  

Prosjektinformasjon


Arkitekt: LPO Arkitekter AS 

Totalentreprenør: Selvaag

Leca-produkter: Leca Lettklinker 0-32 mm

Please register your details first

Areas of interest